Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych

PrintEmail
Redaktorzy: Kristian Chrzan, Paweł Rzeźnik, Sylwia Siemianowska
Ceramika i szkło
Salesprice with discount
120,00 zł
Discount
Maria Dekówna
Naczynia gliniane z Targu Siennego w Gdańsku
Europejski fajans
Szkło ze Śląska Czeskiego
Naczynia gliniane z wykopalisk na Targu Siennym w Gdańsku

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych

Redaktorzy: Kristian Chrzan, Paweł Rzeźnik, Sylwia Siemianowska

Projekt okładki: Krystian Chrzan

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2020
Język: polski, angielski, czeski
Liczba stron: 484

Format: A5
Okładka: miekka
ISBN: 978-83-66463-36-3

Opis

Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, jak również te zgromadzone w muzealnych przestrzeniach, stanowią cenne źródło do wieloaspektowych badań. To na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju studiów począwszy od rekonstrukcji dawnych technik i technologii produkcji, organizacji warsztatów, poprzez badania nad zróżnicowaniem form, zdobnictwem czy też pierwotnym lub wtórnym przeznaczeniem wyrobów, a skończywszy na badaniach o charakterze historycznym lub etnograficznym.
Zawarte w niniejszej książce artykułu prezentują wyniki studiów nie tylko badaczy polskich, lecz także czeskich, słowackich, rosyjskich i ukraińskich. Szeroki pod względem tematycznym zakres tomu umożliwia spojrzenie na szklane i ceramiczne przedmioty okiem archeologów, historyków, historyków sztuki, archeomuzykologów, konserwatorów, muzealników, badaczy kultury, chemików i fizyków oraz artystów i rzemieślników.

 

Spis treści

Wstęp

Tomasz Purowski, Jolanta Sadowska-Topór – Działalność naukowa profesor dr hab. Marii Dekówny w latach 20082020

I. Ceramika i szkło w kulturze codzienności

Justyna Kolenda, Kinga Zamelska-Monczak – Wczesnośredniowieczna wytwórczość ceramiczna z północno-wschodniej części Dolnego Śląska

Kateřina Vaďurová – Assortment of glass products in Czech Silesia in the 13th century

Aleksandra Chołuj – Medieval Glass Bracelets from the Collection of the Archaeological Museum in Alhama de Mur­cia. Preliminary Report

Aleksandra Lis – Zróżnicowanie przestrzenne zbioru zespołów naczyń ceramicznych w obrębie poszczególnych zabudowań zamku ciechanowskiego. Podsumowanie wstępnych wyników opracowania

Marta Wołyńska – Wybrane naczynia gliniane z wykopalisk na Targu Siennym w Gdańsku

Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński – Nowożytna ceramika użytkowa z Gdańska w świetle wyników badań archeometrycznych jako przyczynek do rozważań nad dietą mieszkańców

Oleg Ivanov, Vyacheslav Krijanovskiy, Tatyana Levchenko – European faience from the excavations of the Western Palace in the city of Kyiv

II. Ceramika i szkło w kulturze gospodarczo-społecznej

Marta Krzyżanowska – „Z kropli czy półfabrykatów?” Metoda produkcji szklanych żetonów z okresu wpływów rzymskich znalezionych w Polsce

Ivona Vlkolinská, Ján Spišiak – Vzťah medzi keramikou z pohrebiska a z hrnčiarskych pecí na lokalite Nitra-Lupka

Svetlana Valiuliana – Glazed ceramics from a pottery workshop in the center of Bilyar

Sylwia Siemianowska – Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego na Śląsku. Szkło jako identyfika­tor zmian

Aleksandra Lis – Ornament radełkowy na późnośredniowiecznych naczyniach ceramicznych z obszaru ziem polskich

Olga Krukowska – Szkło w stylu weneckim jako przejaw wielokulturowości (mieszkańców) Gdańska

Samuel Španihel – Medieval and early modern imported ceramics in Northwest Slovakia

Svitlana Biliaieva, Olena Fialko – Historical geography of the Ottoman possessions in Ukraine (based on collections of Turkish ceramics)

Lesia Chmil – Artistic pottery of the Middle Dnieper Region (16th–18th centuries)

Kamila Valoušková – Pressed glass from east Moravian glassworks in the late 19th and the first half of the 20th century

Olga Kotsuibanska, Nadiya Levitska – Mosaics of present-day Ukraine as resurrection of the traditions of Kyiv Rus

III. Ceramika i szkło w kulturze duchowej i artystycznej

Ekaterina K. Stolyarova – Rare glass adornments of the Pre-Mongolian period of the Old Rus

Joanna Utzig – Fragmenty przeszkleń witrażowych odnalezione na terenie opactwa cysterskiego w Kołbaczu. Przyczynek do badań nad witrażownictwem cysterskim

Ekaterina K. Stolyarova, Asya V. Engovatova – The 17th-century glass lachrymal from the necropolis of the church of the Descent of the Holy Spirit, the Trinity Lavra of St. Sergius (Moscow Region)

Katarzyna Tatoń – Ceramiczne narzędzia dźwiękowe i proste instrumenty muzyczne. Grzechotki ceramiczne z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Małgorzata Gnyś-Nidecka – Ceramika i szkło na polskich cmentarzach w oglądzie kulturoznawczym

IV. Ceramika i szkło: wybrane problemy badawcze i konserwatorskie

Michał Krueger – Ceramika z początków epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego – stan badań i dalsze perspektywy badawcze

Dariusz Poliński – The here and now in the research on late medieval and modern ceramics in Poland – possibilities and limitations

Sebastian Siembora – O potrzebie uzgodnienia warsztatu i metodologii pracy w zakresie badań nad szkłem późnośred­niowiecznym i nowożytnym pozyskiwanym metodą archeologiczną

Joanna Utzig – Disiecta membra. Średniowieczne witraże wykopaliskowe na terenie Wielkopolski – zarys prob­lematyki badawczej

Oleksandr Buhay, Lesia Chmil, Volodymyr Bilyk, Mykhailo Zakharets, Anatolii Shulzhenko, Hleb Ivakin – PIXE analysis of Turkish ceramics from Kyivan excavations

Dobrosława Horzela, Daniel Podosek – Fotografia jako narzędzie w studiach nad malarstwem witrażowym

Maria Rudy – Historyczny biskwit. Problemy technologiczno-konserwatorskie

Dagna Krysiak, Maciej Zaborski – Współczesne możliwości technologiczne a kopia średniowiecznej szklanicy Św. Jadwigi ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie

Stanisław Sasak, Sylwia Siemianowska – Sztuka cyfrowej wizualizacji. XVIII-wieczny kieliszek szklany z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Afiliacje