Archeologia gór

PrintEmail
Redaktorzy: Sylwia Buławka, Magda Cieśla, Katarzyna Kerneder-Gubała, Paweł Kocańda,Robert Kowalski, Anna Kraszewska
Archeologia gór
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount
Archeologia gór_okładka
Prof. Andrzej Żaki4

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia gór. Pamięci Profesora Andrzeja Żakiego

Redaktorzy: Sylwia Buławka, Magda Cieśla, Katarzyna Kerneder-Gubała, Paweł Kocańda, Robert Kowalski, Anna Kraszewska

Redaktor naukowy tomu: Paweł Valde-Nowak

Projekt okładki: Katarzyna Kerneder-Gubała, Teresa Witkowska
Zdjęcie na okładce: 
Zdziary i Żleb nad Pisaną, widok z Doliny Kościeliskiej (fot. K. Kerneder-Gubała)

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Miejsce: Kraków, Warszawa
Rok wydania: 2020
Język: polski, angielski
Liczba stron: 256

Format: B4
Okładka: miekka
ISBN: 978-83-66463-35-6

Opis

Nowa publikacja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. Archeologia gór. Pamięci Profesora Andrzeja Żakiego pod red. S. Buławki, M. Cieśli, K. Kerneder-Gubały, P. Kocańdy, A. Kraszewskiej i R. Kowalskiego to pokłosie konferencji, która odbyła się w 2017 roku w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.
Publikacja poświęcona jest zmarłemu w 2017 roku Profesorowi Andrzejowi Żakiemu – jednemu z pionierów i wieloletnich badaczy najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcy czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcy Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej.
Książka zawiera artykuły związane z tematyką górską w zróżnicowanym kontekście funkcjonalnym i chronologicznym. Autorzy związani są z różnymi ośrodkami badawczymi w kraju (Kraków, Warszawa, Rzeszów) i za granicą (Słowacja).

 

Spis treści

Od Redakcji

Jan Machnik – Andrzej Żaki: romantyk, wizjoner, inspirator i uczony w Karpatach

Paweł Valde-Nowak – Profesor Andrzej Żaki – prekursor archeologii górskiej

Renata Madyda-Legutko – Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim w Karpatach polskich
Professor Andrzej Żaki’s contribution to studies on the La Tène and Roman Periods in Polish Carpathians

Sylwia Buławka, Katarzyna Kerneder-Gubała – W poszukiwaniu najstarszych śladów osadnictwa jaskiniowego w Tatrach Polskich. Rys historyczny
In search of the oldest traces of cave settlement in the Polish Tatra Mountains. A historical outline

Paweł Valde-Nowak, Magda Cieśla, Anna Kraszewska – Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej
Newest excavations in Obłazowa Cave

Maciej Wawrzczak, Marián Soják – The history and state of archeological research in the Slovak part of the Pieniny Mts. (from Červeny Kláštor to Litmanová) as compared to the Pieniny Mts. in Poland
Historia i stan badań nad słowacką częścią Pienin (od Czerwonego Klasztoru do Litmanowej) na tle porównawczym z Pieninami polskimi

Albert Wydrzycki – Mezolityczne surowce kamienne na obszarze Tyrolu i w jego okolicach
The Mesolithic stone raw materials in Tyrol and in the adjacent area

Joanna A. Markiewicz – Rozwój osadnictwa prehistorycznego w górach Europy Środkowej – studia przypadków
The development of the prehistoric settlement in the Middle European mountains – case studies

Barbora Lofajová Danielová – Elementy północne w kulturze łużyckiej na Słowacji na przykładzie zabytków brązowych z Orawy
The northern elements in Lusatian culture in Slovakia on the example of bronze artefacts from Orava

Mateusz Okoński – Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa. Kilka uwag na temat zastosowania technologii LIDAR w prospekcji archeologicznej
An Early Medieval Stronghold in Zawada near Tarnów. Few remarks on use of the LIDAR technology in archeological prospection

Paweł Kocańda – Biecz i dawna ziemia biecka w badaniach Andrzeja Żakiego
Biecz and old-time Biecz land in the research of Andrzej Żaki

Paulina Gorazd-Dziuban – Najstarsza architektura monumentalna w świetle badań Profesora Andrzeja Żakiego – Kraków i Przemyśl
The oldest monumental architecture in the research of Professor Andrzej Żaki – Kraków and Przemyśl

Piotr Kołodziejczyk – Góry Edomu. Badania archeologiczne Instytutu Archeologii UJ w południowej Jordanii, w latach 20142017
Mountains of Edom. Archaeological research of the Institute of Archeology of the Jagiellonian University in southern Jordan (20142017)

Sylwia Siemianowska, Maciej Sobczyk – The Maucallacta-Pampacolca ceremonial centre and Apu Coropuna. Libation rites in the light of historical and archaeological sources – an introduction
Centrum ceremonialne Maucallacta-Pampacolca a Apu Coropuna. Obrzędy libacyjne w świetle źródeł historycznych i archeologicznych – zagadnienia wstępne

Proceedings of a scientific conference Archaeology of the mountains. In memoriam Professor Andrzej Żaki
Sprawozdanie z konferencji naukowej Archeologia gór. In memoriam Profesor Andrzej Żaki