Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją

PrintEmail
Redaktor: Sławomir Moździoch
Spotkania Bytomskie VI
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją

Seria:
Spotkania Bytomskie VI

Redaktor: Sławomir Moździoch
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2009
Język:  polski, czeski, niemiecki streszczenie w języku niemieckim i angielskim
Liczba stron: 476
Format: B5
Okładka: miękka
Nr ISBN: 978-83-89499-61-5

Opis

Ze wstępu

(...) Zjawisko konfrontacji tradycji i innowacji, starego i nowego jest wciąż powtarzającym się motywem w dziejach cywilizacji. Tradycja stanowi siłę stabilizującą funkcjonowanie grup społecznych, innowacja pozwala na rozwój i dostosowywanie do zmieniających się warunków środowiska, tak naturalnego, jak i kulturowego. Tę subtelną równowagę pomiędzy ostrożnym, rozumnym „starym" a odważnym, przekraczającym bariery „nowym" obserwujemy dzięki badaniom historycznym, tak źródeł pisanych, jak i archeologicznych. Przyczyny pojawiania się, a następnie rozpowszechniania innowacji są wielorakie. Matką wynalazku jest nie tylko potrzeba, za faktem jego pojawienia się kryje się bowiem splot emocji i sytuacji niekiedy przypadkowych, raczej nie do odgadnięcia z dzisiejszej perspektywy. Oczywiście innowacja musi odpowiadać zapotrzebowaniu w danym miejscu i czasie, w przeciwnym wypadku odejdzie w zapomnienie, by przepaść na zawsze lub objawić się dopiero w sprzyjających okolicznościach. Z perspektywy archeologicznej należy widzieć rolę innowacji nie jako zmiennej niezależnej, przynoszącej jako skutek zmiany kulturowe, ale jako element systemu funkcjonujący w ścisłej interakcji ze środowiskiem, gospodarką oraz systemami politycznymi i światopoglądowymi.

W niniejszym tomie Autorzy rozważają tematykę tradycji i innowacji w wielu różnych aspektach (...).

Spis treści

Przemysław Urbańczyk, Plemiona czy chaos?
Michał Brzostowicz, Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu przemian zachodzących w X-XIII wieku
Maciej Przybył, "Stare" i "nowe" w systemie władzy książęcej Mieszka III
Ivana Bohacov, Prazsky hrad a Mala Strana v ranem stredoveku a problem synchronizace jejich vyvoje
Ladislav Varadzin, Zasobovani rane stredovekeho hradiste Stara Boleslav keramikou. Prispevek k poznani distribuce keramiky v ranem stredoveku
Petr Meduna, Urnae mellis
Andrzej Buko, Innowacja czy siła tradycji? O niektórych aspektach wczesnośredniowiecznych produkcji garncarskich z tzw. glin białych regionu Małopolski
Błażej Stanisławski, Symbolika płaszczyzną konfrontacji starej i nowej technologii
Rudolf Prochazka, Moravska keramika kolem r. 1000 - otazka kontinuity a zminy
Maciej Trzeciecki, Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka
Anna Bogumiła Kowalska, "Stare" i "nowe" w średniowiecznym szczecińskim rzemiośle szewskim
Eike Gringmuth-Dallmer, Die Nutzung der Energie im Hohen Mittelalter. Zwischen Tradition und Innovation
Dominik Nowakowski, Od kasztelanii do wiechbildu. Podziały wewnętrzne ziemi głogowskiej w średniowieczu
Felix Biermann, Die Bauerhof als Innovation? Dorf und Gehoft vom fruhen bis zum spaten Mittelalter im nordlichen westslawischen Raum
Jarosław Lewczuk, Wieża. Recepcja ogólnoeuropejskiego wzorca popularnej siedziby obronnej
Stanisław Rosik, Nieodparty urok "świata rzymskiego"? Nadmorscy Słowianie między chrystianizacją a "europeizacją"
Leszek P. Słupecki, Święty Wojciech i miejsce jego męczeństwa. Misja w strefie pogranicza?
Radosław Liwoch, Wielka mogiła bliźniacza w Podhorcach
Marek Dulinicz, Wczesnośredniowieczny przełom w obrządku pogrzebowym na Mazowszu
Anna Pobóg-Lenartowicz, Scivit namque: Non adinvencionibus novis, sed observantia veterum religionem stabiliri... Przykłady śląskich kanoników regularnych
Przemysław Wiszewski, Nowe jak stare, czyli o tradycji z falsyfikatów lubiąskiego dokumentu fundacyjnego (XIII-XIV w.)
Wojciech Mrozowicz, Stare i nowe nośniki pamięci na średniowiecznym Śląsku
Aleksander Paroń, Zjawisko zmiany kulturowej w społecznościach koczowniczych na przykładzie Pieczyngów