Ludzie Miejsca Badania Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 1953-2023

PrintEmail
Redaktor: Marian Rębkowski,Dariusz Główka,Andrzej Janeczek,Andrzej Klonder
Katarzyna Kość-Ryżko,Hanna Kowalewska-Marszałek.
Ludzie Miejsca Badania Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 1953-2023 Księga JublieuszowaLudzie Miejsca Badania Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 1953-2023 Księga Jublieuszowa
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount
Klasztor premonstratensów w Białobokach Archeologia i Historia

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Ludzie Miejsca Badania Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 1953-2023 Księga Jubileuszowa

Redaktor: Marian Rębkowski i inni
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2023
Język: polski
Liczba stron:  660
Format: B4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-66463-84-4

Opis

Siedemdziesiąt lat działalności a zmieniających się warunkach społeczno-politycznych, trzy dyscypliny naukowe, kilka pokoleń uczonych i badaczy, wśród których łatwo odnajdziemy także nazwiska tych najwybitniejszych w historii humanistyki, badania prowadzone w Polsce i wielu innych częściach świata, setki zadań i projektów naukowych, tysiące publikacji- niełatwo byłoby w jednym tomie zawrzeć możliwe pełny obraz Instytutu w tym czasie. Nie taki tez cel przyświecał powstaniu niniejszej książki.Składa się ona z trzech zasadniczych części. Pierwszą stanowi, autorskie syntetyczne spojrzenie historyka związanego z Instytutem na dzieje naszej placówki. lektura to pouczająca, momentami zaskakująca, nie pozbawiona osobistych reflekcji. Cześć druga ma charakter można rzec źródłowy. Znalazł się w niej zapis płynnej, kilkukrotnie zmieniającej się struktury Instytutu oraz zestawienia składów osobowych Rady Naukowej IAE PAN wszystkich kadencji, jak też nazwiska osób wchodzących w ciągu tych siedmiu dekad w skład kolejnych zespołów dyrekcyjnych. Na ostatnią część książki składają się wywiady z ponad trzydziestoma byłymi i obecnymi pracownikami Instytutu.

                                                                                                                                             (fragm.Słowo wstępne Marian Rębkowski)

Spis treści

                                   SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

Marian Rębkowski

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1953-2023. SPOJRZENIE HISTORYKA                                                  - Andrzej Klonder                                                                   I.Wstęp                                                                                                                                                                                                                                       II.Organizacja -struktura

III. Ideologia  i    polityka                                                                                                                                                                                                                       IV.Ludzie instytutu

IV.1.Liczby

IV.2. Pokolenie założycieli

IV.3. Pierwsze pokolenie powojenne

IV.4. Codzienność badacza

IV.5. Otwarcie na świat                                                                                                                                                                                                              V.Badania                                                                                                                                                                                                                                  VI.Zakończenie

Wykaz cytowanej literatury

ANEKS1.

RADY NAUKOWE IAE PAN W LATACH 1954-2023

Ewa Wółkiewicz, Olga Miriam Przybyłowicz

Tryb powoływania Rady Naukowej

Prezydium

Skład Rad Naukowych

Kompetencje Rady Naukowej

Rady Naukowe IAE PAN 1954-2023

Skład Dyrekcji lKHM / IAE PAN w latach 1953-2023

oprac. Natalia Wójcik-Dzielnicka

ANEKS 2.

STRUKTURA IHKM / IAE PAN

Ewa Wółkiewicz, Olga Miriam Przybyłowicz

WYWIADY JUBILEUSZOWE

Andrzej Janeczek, Katarzyna Kość-Ryżko, Hanna Kowalewska-Marszałek

Z:

Magdaleną Bis, Wojciechem Bisem, Olgą Miriam Przybyłowicz

i Moniką Saczyńską-Vercamer

Heleną Boną

Andrzejem Buko

Zbigniewem Bukowskim

Dorotą Cyngot

Agnieszką Czekaj-Zastawny

Marią Dekówną

Grzegorzem Domańskim i Lidią Mazurkiewicz-Domańską

Mirosławą Drozd-Piasecką

Wojciechem Filipowiakiem

Janiną Flisiuk

Krystyną Hermanowicz-Nowak i Ewą Baniowską-Kopacz

Andrzejem Taneczkiem

Michałem Kara

Andrzejem Klonderem

Michałem Kobusiewiczem

Januszem Krukiem

Jerzym Maikiem

Krzysztofem Nowickim

Danutą Poppe

Aleksandrem Posernem-Zielińskim

Marianem Rębkowskim

Anną Sokólską-Majchrzak

Urszulą Sowiną

Stanisławem Suchodolskim

Zofią Szymańską

Dagmarą H. Werrą i Katarzyną Kerneder-Gubałą