Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 2

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur
IMG_20191125_0003
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 2
Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Język: polski
Liczba stron: 138-296
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

Iwona Wojciechowska, Średniowieczne plakietki pielgrzymie i świeckie z badań w Stargardzie

Paweł T. Dobrowolski, Obserwacja i refleksja – dwie relacje ,,turystówˮ z Hiszpanii w XVIII wieku

Magdalena Bis, Wojciech Bis, Mateusz Napieralski, Ze studiów nad dziejami podwarszawskich rezydencji. zabudowania w otoczeniu pałacu Brühlów w Młocinach (od połowy XVIII w.)

Dariusz Główka, EIżbieta Mazur, Dzieje siedziby Jacobsona w Warszawie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w.

Aleksander Jankowski, Lubostrońska Villa Rotonda w XVIII–XIX w. Pałac ,,mieszkalny, ale do mieszkania niemiły"

Bożena Kostuch, Wyroby kamionkowe z Ćmielowa na wystawach przemysłowych w XIX wieku

Diana Błońska, Wóz Michała Drzymały. Historia narodowej pamiątki

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Andrzej Betlej, Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XlX-wiecznych – Mirosława Sobczyńska-Szczepańska