Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 1

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur
IMG_20191125_0001
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 1
Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Język: polski, angielski
Liczba stron: 1–136
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

Ewa Wółkiewicz, The ecclesiastical proletariat? The income of the lesser clergy in the late Middle Ages examplified with the accounting book of St. Martin's altar in Nysa

Paweł Cembrzyński, The ecology of mining. Human environmental relations in the Medieval and Early Modern mining in Central Europe

Andrzej Klonder, Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej. Uwagi wstępne

Jacek Pielas, Wyposażenie i wystrój wnętrz siedzib szlachty sandomierskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku

Aleksandra Pasieta, Stary Rynek w Bydgoszczy w świetle źródeł ikonograficznych i kartograficznych (XVII-trzecia ćwierć XIX wieku)

Aleksander Jankowski, Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych prowincji wielkopolskiej

Maria Korybut-Marciniak, Homeopatia w życiu codziennym urzędnika carskiego - Ignacego Artura Dolińskiego

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallina w dobie Oświecenia – Maria Bogucka

Dominik Kadzik, Utrzymanie królewskiej teściowej. Wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja – 16 czerwca l592 r.) – Magdalena Jakubowska

POLEMIKI I DYSKUSJE

Odpowiedź na recenzję Andrzeja Klondera zamieszczoną w ,,Kwartalniku HKMˮ (R. LXVI, 2018, nr 1) – Urszula Świderska-Włodarczyk