Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 64 (2016), z.3

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
64-3
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 64 (2016), z.3
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  307-407
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Monika Saczyńska, O kaplicach w siedzibach rycerskich i możnowładczych późnośredniowiecznej Polski uwag kilka
Raimo Pullat, Meble Tallina w inwentarzach mieszczańskich z XVIII wieku
Teresa Stawiarska, Kazimierz Tarczyński - budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873)
Wiesław Partyka, Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku
Adam Spodaryk, Inskrypcja z niezachowanej armaty odlanej przez Jana Breutelta w 1647 r.
Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki - Bogumił Szady
Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Funeralia Lednickie. Spotkanie 18, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński — Karol Kollinger
„Miasta i miasteczku mazowieckie", ogólnopolska konferencja naukowa, Bieżuń, 21 kwietnia 2016 r.— Aleksandra Lis