Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.4

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.61-2013 z.4
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.4
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2013
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  143
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Katarzyna Krupska, Najstarsze zachowane srebrne wota w Polsce
Lech Marek, Wojciech Bis, Elementy uzbrojenia ochronnego z królewskiego arsenału w Tykocinie z drugiej połowy XVI - początku XVII w.
Ryszard Mączyński, Mosiężnicy warszawscy w czasach stanisławowskich
Piotr Szkutnik, Ksiądz i gospodyni. "Nieprzyzwoite porozumienie" w dziewiętnastowiecznej plebanii (wybrane przykłady z terenu oficjalatu piotrkowskiego)
Marju Koivupuu, Dusze spoczywają w drzewach. Drzewa - krzyże w krajobrazie południowo-wschodniej Estonii
Paulina Romanowicz, Dziewiętnastowieczny wiatrak - zabawka z badań archeologicznych w Gdańsku
Michał Myśliński, Introligatorzy krakowscy w wieku XIX w świetle dokumentów cechowych
Emilia KarpaczKultura funeralna ziemi wschowskiej, red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska 
Leszek Kajzer, Czy historycy architektury powinni badać zamki? Uwagi na marginesie pracy Piotra A. Zaniewskiego Zamki Kazimierza Wielkiego
Andrzej Klonder, Listy przydatne poznaniu codzienności. Uwagi na marginesie Jerzego Dygdały edycji korespondencji urzędników radziwiłłowskich z doby bezkrólewia 1733-1734
Leszek Kajzer, Janusz Kuczyński (15 I 1930 - 9 I 2014)
Piotr Strzyż, "Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje", XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze, Łódź, 21 - 22 listopada 2013 r.