Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z. 4

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.60-2012 z.4
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z. 4
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2012
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  137
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Jacek Kriegseisen, Srebrne naczynie w kształcie melona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przyczynek do kwestii wykorzystania naczyń stołowych dla potrzeb żydowskiego kultu w XVII-XIX wieku
Zbigniew Michalczyk, Najpopularniejsze widoki kopalni w Wieliczce. Z badań nad kulturą wizualną XIX w.
Magdalena Bialic, Cesarzowa mody - Georgiana Cavendish księżna Devonshire
Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Kolorystyka klatek schodowych zabytkowych budynków OIsztyna i małych miast Warmii i Mazur z przełomu XIX i XX wieku
Anna Rybarczyk, O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga
Michał Myśliński, Z strony południowej muru kościelnego jest kompas słoneczny - kilka słów o zegarze słonecznych na południowej ścianie krakowskiego kościoła Mariackiego
Małgorzata Śliż, Przyczynek do dziejów dokumentacji hodowlanej na ziemiach polskich. Uwagi Bernarda Sępińskiego na temat prowadzenia rejestrów stadnych
Sławomir Karp, Wyposażenie wozowni dworskiej z pierwszej połowy XIX w. na przykładzie litewskich Johaniszkieli
Anna Rybarczyk, Lisa monnas, Merchants, Princes and Painters: Silk Fabricsin Italian and Northern Paintings, 1300-1550
Andrzej Klonder, Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, współprac. E. Barylewska-Szymańska
Leszek Kajzer, Pamięci profesora Tomasza Durdika (1951-2012)
Olga Miriam Przybyłowicz, "Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej". VI konferencja międzynarodowa z cyklu "Klasztor w ...", Wrocław, 18-21 października 2012 r.
Olga Miriam Przybyłowicz, "Przestrzeń kultury - przestrzeń klasztoru (piśmiennictwo - książka - edukacja)", konferencja międzynarodowa, Warszawa 10-12 maja 2012 roku
Robert Domżał, Kolekcje zabytkowych łodzi w polskich i zagranicznych muzeach morskich