Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.3-4

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
khkm_2011003-4
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.3-4
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2011
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron:  466
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Do rąk Czytelników przekazujemy kolejny zeszyt poświęcony problematyce funeralnej doby staropolskiej. Pierwszy (2/2010) dotyczył głównie testamentu jako źródła historycznego. Obecny prezentuje problematykę szerszą, m.in. organizację i koszty pogrzebów. Tematyka tomu przekracza też granice dawnej Rzeczypospolitej. Publikowane w obu zeszytach teksty powstały głównie na kanwie opracowań przedstawianych podczas dorocznych „Funeraliów” organizowanych przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Ośrodkiem Historii Kultury Materialnej IAE PAN, w dniach 29 listopada 2009 r. i 26 października 2010 r.

Spis treści

Od Redakcji
Agnieszka Bartoszewicz, Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnym średniowieczu
Jakub Wysmułek, Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki)
Ewa Starczewska, Testamenty kobiet z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 roku
Anna Pomierny, Zwyczaje pogrzebowe w późnośredniowiecznej Raguzie (Dubrowniku)
Marcin Gołąb, Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich
Magdalena Wilczek-Karczewska, Testamenty szlachty wielkopolskiej z XVII w.
Natalia Biłous, Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660-1670
Andrzej Karpiński, Dobroczynne i religijne legaty lwowskich mieszczan w świetle ich testamentów z lat 1550-1700
Anetta Głowacka-Penczyńska, Testamenty mieszkańców małych miast wielkopolskich z XVII w.
Wioletta Pawlikowska, Testamenty duchowieństwa diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVI w. Prawo i praktyka
Dariusz Główka, Legaty pieniężne i rzeczowe na rzecz instytucji kościelnych w testamentach duchownych z diecezji płockiej w XVII w.
Andrzej Klonder, Koszty pogrzebu w testamentach oraz inwentarzach pośmiertnych mieszczan w dawnej Rzeczypospolitej
Anetta Głowacka-Penczyńska, Katarzyna Justyniarska-Chojak, Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek)
Mieczysław Morka, Ewa Letkiewicz, Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów
Edmund Kizik, Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, t. 1-2, red. Marcin Majewski, opracowanie autorskie: Andrzej Bierca, Ewa Gwiazdowska, Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Olga Kulesza-Szerniewicz, Natalia Maćków, Marcin Majewski, Urszula Markiewicz, Edward Rymar, Sławomir Słowiński, Waldemar Witek
Sprawozdania i zapiski
Wojciech Bis, Jubileusze Prof. dr hab. Marty Młynarskiej-Kaletynowej i Prof. dr hab. Jerzego Kruppe
Małgorzata Chorowska, Rafał Eysymontt, Marta Młynarska-Kaletynowa, Prace nad Atlasem Historycznym Miast Polskich, t. IV: Śląsk
Zofia Kaczmarek, XI konferencja NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles), Esslingen (Niemcy), 10-13 maja 2011 r.
Olga Miriam Przybyłowicz, III Funeralia Warszawskie, konferencja w Warszawie 24-25 października 2011 r.