Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
khkm_2011002
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2011
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron:  285
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Anita Magowska, Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości
Aleksander Jankowski, O potrzebie znawstwa ciesielskiego rzemiosła w badaniu zabytkowych budowli murowanych
Piotr Szkutnik, Siedziby dziekanów dekanatu brzeźnickiego w diecezji kujawsko-kaliskiej w XIX w
Magdalena Bialic, Historia golfa i strojów golfowych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Paweł Grata, Spirytusowe mieszanki napędowe, czyli „biopaliwa” w II Rzeczypospolitej
Monika Paś, Rękawiczki z portretem Tadeusza Kościuszki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
Jacek Wijaczka, Spis wyprawy ślubnej kasztelanki poznańskiej Anny Mycielskiej z 1744 roku
Michał Myśliński, Oferta sprzedaży wyrobów platerowanych fabryki Marcina Jarry w Krakowie z 1901 roku
Maria Bogucka, Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, red. Andrzej Karpiński, t. I: Społeczeństwo a polityka; t. II: Społeczeństwo a przestępczość; t. III: Społeczeństwo a rodzina
Dorota Lewandowska, Philippe Meyzie, L’alimentation en Europe à l’époque moderne. Manger et boire XVIe s.-XIXe s.
Maciej Talaga, Nena Židov, Rovaši. Zbirka slovenskega etnografskega muzeja [Tally sticks. The collection of the Slovene Etnographic Museum]
Sprawozdania i zapiski
Katarzyna Kabacińska, Międzynarodowa konferencja „Dzieci w dużych miastach od średniowiecza do epoki uprzemysłowienia”, Praga, 12-13 października 2010 r. -
Arkadiusz Jan Kosowski, „Rzeczy w historii”. Seminaria z historii kultury materialnej, Spotkanie II, Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.