Journal of Urban Ethnology 20/2022 Etnologia Antropologia Miasta

PrintEmail
Róża Godula-Węcławowicz, Grażyna Ewa Karpińska
Journal of Urban Ethnology 20/2022 Etnologia Antropologia MiastaJournal of Urban Ethnology 20/2022 Etnologia Antropologia Miasta
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 20/2022 Etnologia Antropologia Miasta

Autor: Róża Godula-Węcławowicz, Grażyna Ewa Karpińska

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Projekt okładki: Róża Godula- Węcławowicz ( fotograf Mirosław Mrozik)
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2022
Język: polski i angielski
Liczba stron: 262
Okładka: miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

                                                     SPIS TREŚCI- CONTENTS

                                             Architektura –Architekci- Interpretacje

                                              Architecture – Architects-Interpretations

     Aleksandra Krupa- Ławrynowicz

Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część I: koncepcja

i metodologia badań nad dysonansem dziedzictwa

The difficult architecture  of the Józef Montwiłł -Mirecki housing estate in Łódź. Part I: conception and

methodology of the research on the dissonance of heritage

Sebastian Latocha

Trudna  architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część II: wyniki badań

nad dysonansem dziedzictwa

The difficult architecture of the Józef Montwiłł-Mirecki housing  estate in Łódź. Part II: results of the

research on the dissonance of heritage

Marek Matyjanka

Architektura szczęścia i nie-szczęścia

The architecture of happiness and non-happiness

Joanna Krajewska

Ąrchitektura  w turbo kapitalizmie. Przypadek biurowca Walkie Talkie w Londynie.

Architecture in turbo-capitalism.The case study of theWalkie Talkie building in  London.

Emilia Malec- Zięba

Fontanna z kobietą o dwóch twarzach - unikatowy element przestrzeni miejskiej Częstochowy .

TheWoman with Two Faces fountain: a unique element of Czestochowa's urban space

Magdalena Bernat

Obecne, ale niewidoczne. Skuteczne i nowatorskie architektki modernizmu w praktyce projektowej

i dyskursie architektonicznym

Present yet invisible. Effective and innovative women atchitects in the design practice and architectural discourse.

              JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGV 20/2022

Krzysztof  Ingarden

Nowoczesność i tradycja w architektuirze współczesnej Japonii. Trzy przykłady postaw

twórczych: Kenzó Tange, Arata lsozaki, Kengo Kuma

Moderrity and tradition in the architecture of contemporary Japan . Three examples of creative approaches:

Kenzo Tange, Arata Isozaki, Kengo Kuma

Artur Jasiński

Nowe muzea domów mody: architektura jako narzędzie wzmacniania wizerunku i siły marki

The  new museums of fashion houses: architecture as a tool  in  strengthening the image and value of a brand

Michał Grabowski

Wystawa - miasto - sieć. Przypadek Genus Bononiae.

An exhibition - a ciy - a network The case of Genus Bononiae

Kamil Stasiak

Edukacja muzealna jako element zarządzania dziedzictwem urbanistycznym na przykładzie

Muzeum Krakowa

Museum  education as an element of  urban heritage management: the  case of the  Cracow Museum

Ilona Copik

Architektura na ekranie a nowa tożsamość miasta -filmowy Gdańsk przełomu lat 50. i 60

Architecture  on screen and the citys new identity - Gdańsk of the late 1950s /early 1960s in film

                                                              Miscellanea

Alexandra  Bitusikova

Stiengdiening urban community Resilience against Fhemism: Culture and Heritage as a Tool

Posilńovanie odolnosti mestskej komunity proti extrenizmu: kultura a dedićstvo ako nastroj

Stanisława Maria Kowańska

Kto ma dostęp do kultury w mieście? O projektowaniu miejskiej kultury dostępnej dla osób

z niepełno sprawnościami i o szczególnych potrzebach

Wbo bas access to cultiwe in tbe city? On designing urban culture as accessible to the disabled and on particular  needs

Aleś Smrćka

The Anthropologist as a City Bus Driver: Researching Urban Transport Using Autoethnography

Amtropolog ridicem mestskeho autobusu:Vyzkum urbanni dopravy pomoci autoetnografie

Dorota Sieroń

Twórcze doświadczenie  miejskiej przestrzeni - sycylijskie podróże Jarosława lwaszkiewicza

A creative experience of urban space -Jarosław Iwaszkiewicz 's Sicilian  travel