Journal of Urban Ethnology 18/2020

PrintEmail
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Journal of Urban Ethnology_18_2020
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 18/2020

Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2020
Język: polski, angielski
Liczba stron: 292
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

Pismo założone w 1992 roku, do 2001 roku było wydawane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, a następnie do 2010 roku przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. Od grudnia 2012 roku prawnym właścicielem tytułu jest Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Na łamach JUE zamieszczane są teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym jak i materiałowym.

Spis treści

Antropologiczne konteksty kreowania i użytkowania przestrzeni miasta. Anthropological contexts of creating and using city space

Blanka Soukupová A typology of ‘war’ over the public space in the contemporary city. Examples from Prague. Typologia „walki“ o przestrzeń we współczesnym mieście. Praskie przykłady

Grzegorz Błahut Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej. Development of transit and communication routes in the city towards the degradation of public space problem

Ryszard Vorbrich Saint-Louis – miasto zaszczepione. Europejski model urbanistyczny i kulturowy na gruncie afrykańskim. Saint-Louis – a grafted city. European urbanistic and cultural model on Africal ground

Jacek Jan Pawlik Ulica afrykańskiego miasta jako przestrzeń życia na przykładzie Lomé, stolicy Togo. The street of an African city as a living space, as exemplified by Lomé, the capital of Togo

Kinga Nędza-Sikoniowska Project of a House-Commune for Anzhero-Sudzhensk as a Part of the Soviet Utopian Discourse at the Turn of the 1920s and 1930s. Projekt domu komuny dla Anżero-Sudżenska jako część radzieckiego dyskursu utopijnego z przełomu lat 20. i 30. XX wieku

Grażyna Ewa Karpińska Culture-creating activities in the city space: examples from Lodz. Anthropological contexts. Działania kulturotwórcze w przestrzeni miasta: przykłady z Łodzi. Antropologiczne konteksty

Marta Kudelska Spacerownik miejski po krakowskich niezależnych galeriach sztuki, czyli specyfika oddolnych inicjatyw artystów w mieście. City walking guide for independent art galleries, or the special character of grassroot initiatives of the city’s artists.

Renata Hołda Niebezpieczne dzieło sztuki. Tęcza w przestrzeniach miejskich Warszawy. A dangerous work of art. A Rainbow in the urban spaces of Warsaw

Marek Karczewski Ogród w centrum miasta? Niektóre aspekty rozwoju symbolu ogrodu Eden w tradycji biblijnej. Garden in the city center? Some aspects of the development of the Eden garden symbol in biblical tradition

MISCELANEA

Agnieszka Szczepaniak-Kroll Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego. Część 1. Poles in Berlin and London: different faces of migration success. Part 1

Anna Szymoszyn Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego. Część 2. Poles in Berlin and London: different faces of migration success. Part 2

Ewa Nowina-Sroczyńska Moc filmowego obrazu. Herzog i epifanie. The power of the film image. Herzog and epiphanies

Anna Woźniak Co to znaczy być dzisiaj wieśniakiem? – antropologiczna analiza treści wypowiedzi internautów. What does it mean to be a ‘redneck’? – the anthropological analysis of internet users’ comments

MATERIAŁY

Tobiasz Orzeł Budownictwo ludowe w krajobrazie Krakowa. Folk architecture in landscape of Cracow

Informacje dla autorów / Information for Contributors