Journal of Urban Ethnology 14

PrintEmail
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
14
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 14
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Kraków
Rok wydania: 2016
Język: polski
Liczba stron:  253
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. 

Na łamach JUE zamieszczany jest teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym jak i materiałowym.

Spis treści

Renata Hołda - Jedność i różnica w badaniach międzykulturowych
Adam Pomieciński - Radykalne miasta. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu
Magdalena Sztandara - Był piękny i słoneczny dzień... O „wyciszanych” narracjach mieszkańców Sarajewa
Andrzej Paweł Wejland - Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej Wojny: „Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918
Jolanta Kowalska - „Czerwona Willa” Friedbergów. Między historią i legendą
Anna Nadolska-Styczyńska - Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej edukacji muzealnej i sposobach jej badania
Krzysztof Paweł Woźniak - Miasto w nocy – noc w muzeum: między spontanicznością a tradycją. Rekonesans badawczy
Maria Godyń - Utrwalone sieci znaczeń. O Muzeum Ziemi Krzeszowickiej
Dominika Czarnecka - (Re)konstruowanie topografii (nie)widzialności. Przestrzeń miejska i muzealna byłej bazy radzieckiej
Anna Jasińska, Artur Jasiński - Muzea Guggenheima w Nowym Jorku i w Bilbao: o synergii nowego muzealnictwa i współczesnej architektury
Ewa Nowina-Sroczyńska - Łódź Kaliska Muzeum. Pozdrawiamy urzędników sztuki!
Jacek Jan Pawlik - Lwowskie „Święto Batiara” – nowa kultura miejska na kanwie tradycji
Kamila Baraniecka-Olszewska - Religious event as a time machine. On creative power of performance in transforming city space
Beata Walęciuk-Dejneka - Portret miasta: Petersburg po polsku
Noty o autorach / Authors’ biographical notes
Informacje dla autorów