Etnografia Polska t. 64/2020, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Joanna Mroczkowska
Etnografia Polski_64_2020
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Etnografia Polska t. 64/2020, z. 1-2
Redaktor: Joanna Mroczkowska
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język: polski, angielski
Liczba stron: 308
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN:  0007-1188

Opis

W czasopiśmie Etnografia Polska zamieszczone są najnowsze wyniki badań o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce a także kroniki, recenzje i omówienia.

Spis treści

Od Redakcji

RUBRYKA SPECJALNA

Rozmowa z Profesor Iwoną Kabzińską – Joanna Mroczkowska i Łukasz Smyrski

ARTYKUŁY

Kabzińska Iwona – O krajobrazie/pejzażu dźwiękowym i relacji natura–kultura

On Soundscapes and the Relation Between Nature and Culture

Smyrski Łukasz – Sacred Mountains in the Context of the Modern Nation: The Political Dimension of the Landscape in Mongolia

Nóżka Marcjanna – Postawy wobec zamieszkiwanej przestrzeni i mobilność mieszkańców miejskich enklaw biedy w Polsce

Spatial Attitudes and Mobility of the Inhabitants of Urban Enclaves of Poverty in Poland

Wierciński Hubert – O zastosowaniu elementów etnografii przedtekstowej w badaniu instytucji opieki medycznej

Possibilities for a Pretextual Ethnography in the Study of Healthcare Institutions

Straczuk Justyna – “I Still Remember This Taste”. Senses and Emotions in Perceiving Cultural Change

Wasiak Patryk – Czy Neuromancer lubi Wodnika Szuwarka? Ziny komputerowe i kapitał subkulturowy polskiej młodzieży w okresie transformacji ustrojowej

Does Neuromancer Like Wodnik Szuwarek? Computer Zines and Subcultural Capital of Polish Youth in the Time of Political Transformation

Dziubata Karolina – Fryzura jako społeczno-kulturowy komunikat niewerbalny. Studium przypadku dredów w Polsce

Hairstyle as a Socio-Cultural Means of Nonverbal Communication. A Study of Dreadlocks in Poland

Wierucka Aleksandra, Lidzbarski Tomasz – Between Oil and Tourism – Huaorani Youth’s Plans for the Future

Kaczmarek-Subramanian Alina – Caste and Ethnicity in South India: A Case Study of the Konkani People in Kochi

TECHNOLOGIES IN THE PRACTICES OF DAILY LIFE – SPECIAL THEMATIC SECTION

Skowrońska Marta, Zalewska Joanna – Technologies in the Practices of Daily Life: Introduction

Skowrońska Marta – Why Do We Have to Turn on This Washing Machine? The Processes of Domesticating Household Technology – Situations of Resistance

Zalewska Joanna – “And it All Happened in Our Lifetime” – Progress and Comfort: The Meaning of Technology Domestication Practices

Krajewski Marek – Our Houses are Ever More Crowded... The Consequences of the Sonification of Technology

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 362 – Wojciech Lipiński

Kyunney Takasaeva (Künnej Takaahaj), Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020, ss. 306, fotografie – Wojciech Lipiński

Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę…”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 260 Iwona Kabzińska

Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, ss. 360, ilustracje – Łukasz Smyrski

Magdalena Lubańska, Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, ss. 364, fotografie – Agnieszka Halemba


NEKROLOGI

Myślała uniwersytetem. Wspomnienie o profesor Zofii Sokolewicz (1932–2020) – Lech Mróz

Krystyna Małkowska (1921–2020), Wspomnienie – Jolanta Kowalska

Tak wiele pozostało... Prof. dr hab. Wanda Paprocka (5 czerwca 1931 – 23 sierpnia 2020) – Iwona Kabzińska

Wspominając Ludwika, czytając Stommę (1950–2020) – Jerzy S. Wasilewski

Informacja dla autorów