Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne

PrintEmail
Redaktor serii: Jolanta Kowalska
Czas zmiany Czas trwania Studia etnologiczneCzas zmiany Czas trwania Studia etnologiczne
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne

Seria:
Biblioteka Etnografii Polskiej, t. 56

Redaktor serii: Jolanta Kowalska
Redaktor: Jolanta Kowalska, Sławoj Szynkiewicz, Ryszard Tomicki
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2003
Język: polski 
Liczba stron: 392
Format: B5
Okładka: twarda
ISBN: 83-85463-99-2

Opis

Najnowszy tom Biblioteki Etnografii Polskiej dedykowany jest Pani Profesor Wandzie Paprockiej, etnologowi, wybitnej badaczce kultury, a dla tych, którzy Ją bliżej znają - ujmującej osobie, niezawodnej koleżance, serdecznej przyjaciółce. Zebranymi w tym tomie artykułami pragniemy podziękować Jej za wieloletnią obecność wśród nas: sympatyczną, inspirującą i twórczą.

Ktoś z zewnątrz, kto przeczyta te słowa, uzna je być może za okolicznościową „laurkę". Będzie się mylić. Przy takich okazjach, jaką upamiętnia ta książka, liczy się tylko ostateczne saldo. A ono nie budzi żadnych wątpliwości. Pod kierunkiem i w towarzystwie Profesor Wandy Paprockiej dobrze się pracowało, o czym wiedzą zarówno Jej współpracownicy z Zakładu Etnologii, jak i koledzy z innych, uniwersyteckich ośrodków etnologicznych, którzy zechcieli być współautorami tomu.

Spis treści

Od redaktorów
Bibliografia prac prof. dr hab. Wandy Paprockiej
I. Nowe drogi, dawne tematy
Zbigniew Jasiewicz, Przemiany i kontynuacja w etnologii polskiej po roku 1989
Iwona Kabzińska, Metoda biograficzna i jej zastosowanie w badaniach etnologicznych
Dagnosław Demski, Nalibockie "who is who". Możliwość analizy dokumentów
Maria Wieruszewska, Wieś jako kontekst badania. Perspektywa anachroniczna czy aktualna?
Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Badania a obraz zapamiętany. Uwagi na margienesie badań w Bułgarii
DorotaSimonides, Średniowieczne korzenie folkloru
II. Przypadku w kulturze
Ewa Baniowska, "Chłopski świat" w świetle ksiąg sądowych
Krystyna Hermanowicz-Nowak, "Korale koloru koralowego"
Urszula Lehr, Magia czasu narodzin
Marian Pokropek, Słowiańskie plecionki
Zofia Szromba-Rysowa, Tabu żywieniowe a konwenans wiejski
Irena Turnau, Kolorystyka ubiorów europejskich od średniowiecza do końca XVIII wieku
Danuta Tylkowa, "Bez uroku". Elementy religijno-magiczne w karpackim lecznictwie ludowym
Anna Urbańska, Kult św. Wojciecha w wielkopolskim budziejewku
III. Dynamika tożsamości
Maria Paradowska, Współczesność Bambrów poznańskich
Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Problemy tożsamości w niemieckiej rodzinie Wargin
Aleksander Posern-Zieliński, Wielokulturowość boliwijskiego społeczeństwa: jego struktura etnorasowa, etnospołeczna i etnoregionalna
IV. Sylwetki: kraj własny, kraj obcy
Andrzej Woźniak, Artur Leist, pisarz i uczony z pogranicza trzech kultur
Ryszard Tomicki, Iberica Frankowsciana. Działalność Eligiusza Frankowskiego na rzecz sprawy polskiej, Madryt 1918-1919
V. Wobec przyszłości
Zofia Sokolewicz, Co dalej z tożsamością europejską? Uwagi na marginesie polityki kulturalnej Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy
Mirosława Drozd-Piasecka, "Wiejska droga" do Unii Europejskiej: Retrospektywna wiwisekcja
Sławoj Szynkiewicz, Kipling na Manhattanie, czyli o zamachu na World Trade Center
Jolanta Kowalska, Czy potrzebne są nam obrzędy przejścia?