Archeologia Polski t. 56: 2011, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
Archeologia Polski t. 56
Salesprice with discount
35,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 56: 2011, z. 1-2
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2011
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  190
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Romuald Schild, Doc. dr hab. Hanna Więckowska
Tomasz Kowalski, Bibliografia prac doc. dr hab. Hanny Więckowskiej
Tomasz Herbich, Początki metody magnetycznej w polskich badaniach archeologicznych 
Piotr Włodarczak, Anita Szczepanek, Beata Stepańczak, Paweł Jarosz, Krzysztof Szostek, Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc - badania pilotażowe
Tomasz Boroń, Halina Królik, Tomasz Kowalski, Antropomorficzna plastyka figuralna krzemienna i kościana w społecznościach pradziejowych z ziem polskich
Tadeusz Galiński, Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry
Jolanta Małecka-Kukawka, Dagmara Werra, O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia
Zofia Sulgostowska, Nejstarší umění strední Evropy. The oldest art of central Europe. První mezinárodní výstava oryginálů paleolitického umení. The first international exhibition of original art from the Paleolithic
Tomasz Boroń, The Magdalenian in central Europe. New finds and concepts
Joanna Urban, Jens Martin, Jens Martin, Die Bronzegefäße in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen
Urszula Bugaj, Friedrich Laux, Die Schwerter in Niedersachsen
Wywiad z doc. dr hab. Hanną Więckowska (przeprowadziła Zofia Sulgostowska)