Archeologia Polski T. 46: 2001, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
apolskit
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 46: 2001, z. 1-2
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011
Język: polski
Liczba stron: 184
Format: A4
Okładka: miękka
ISSN: 0003-8180

Opis

Półrocznik, ukazuje się od 1957 r. Publikuje oryginalne studia archeologiczne, w głównej mierze dotyczące ziem polskich do XIV wieku, poświęcone metodom i metodologii badań archeologicznych; dyskusje, polemiki.

Spis treści

M. Karczewski, O przydatności metody planigraficznej we wstępnej fazie badań stanowisk archeologicznych
M. Fajer, E. M. Foltyn, E. Foltyn, J. K. Kozłowski, Uwagi o kulturze mikockiej na Górnym Śląsku. Przyczynek do genezy kultury mikockiej w Europie Środkowej
V. Lis, Możliwości interpretacji znalezisk z łużycko-kloszowej osady we Władysławowie, stan. 2, woj. mazowieckie
F. Biermann, M. Dulinicz, Studnia z Bochenia a problem chronologii starszych faz wczesnego średniowiecza na Mazowszu zachodnim ; Aneks: T.Ważny, A.Helman-Ważny, Analiza dendrochronologiczna drewna ze studni w Bocheniu, stan. 16, gmina Łowicz
W. Hensel, Do problematyki świętych gajów pogańskich
Z. Kobyliński, Pana Barforda słuszne poglądy na ochronę zabytków (w związku z recenzją "Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego)
J. Kruk, S. Milisauskas, Przygoda z niewiedzą (w odpowiedzi panu Stanisławowi Kukawce) ; W.Wróblewski, O Słowianach i archeologii raz jeszcze
Recenzje