Znaki

PrintEmail
Autor: Andrzej Mierzwiński
Scan_00041
Salesprice with discount
27,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański

Autor: Andrzej Mierzwiński
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce: Wrocław

Rok wydania: 2003
Język: polski, streszczenie niemieckie
Liczba stron: 304
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 83-89499-07-X

 

Opis

-

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Uczestnicy działań wytwórczych w świetle społecznej interpretacji śladów palcowych na ceramice kunickiej

 1. Zarys problematyki
 2. Prezentacja wyników analizy

2.1. Sprecyzowanie problemu

2.2. Zabieg wzbogacania powierzchni wyrobów ceramicznych - punktowe odciski       palcowe

2.2.1. Kwestie metodyczne

2.2.2. Antropometryczna interpretacja frekwencji miar punktowych odcisków palcowych

2.2.3 Konfiguracje i układy kompozycyjne punktowych odcisków palcowych

2.2.3.1. Kontekst teoretyczny

2.2.3.2. Rozważania analityczno-interpretacyjne

2.3. Zabiegi związane z kształtowaniem formy i ścianki wyrobów ceramicznych – ślizgowe odciski palcowe

2.3.1. Ciągi palcowe na powierzchni wyrobów ceramicznych

2.3.1.1. Zabieg chropowacenia – obmazywanie palcami

2.3.1.2. Zabiegi wyrównywania i uszczelniania powierzchni – pseudo obmazywanie   palcami

2.3.2. Zabiegi mikromorfologiczne – palcowe zaciągnięcia girlandowe

2.3.3. Zabiegi makromorfologiczne – ślady palcowe wewnątrz ścianki naczyń

2.4. Początkowa faza procesu wytwórczego - odciski palcowe na porcji masy garncarskiej

 1. Zabiegi garncarskie jako przejaw porządku społecznego. Płeć i wiek - determinanty
  zróżnicowanego uczestnictwa w kulturze

Rozdział II
Kontekst techniczno-funkcjonalny placków krążkowych. Kreowanie przesłanek interpretacji socjalnej

 1. Wprowadzenie do zagadnienia
 2. Morfologiczno-technologiczna charakterystyka placków krążkowych

2.1. Morfologia placków krążkowych

2.2. Technika wyrobu placków krążkowych

 1. Praktyczno-użytkowe zastosowanie placków krążkowych

3.1. Charakterystyka przemian w metalurgii młodszych faz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Poszukiwanie przesłanek narzędziowego zastosowania placków krążkowych

3.2. Propozycja narzędziowej identyfikacji placków krążkowych

Rozdział III
Obrzędowe aspekty działań wytwórczych. Dopełnienie socjalnej interpretacji  placków krążkowych

 1. O podejściu do zagadnienia
 2. Wkładanie placka krążkowego do grobu - fakt społeczny w wymiarze obrzędowym
 3. Obrzędowa sublimacja metalurgicznej sfery narzędziowej

3.1. Dwa potencjalne tropy interpretacji metalurgicznej - gładkie placki krążkowe z kryzą oraz wyroby klepsydrowate

3.1.1. Placki krążkowe z kryzą

3.1.2. Wyroby klepsydrowate

 1. Wyroby szpulowate w kontekście obrzędowym a warzelnictwo soli
 2. Próba modelowego ujęcia oprzyrządowania metalurgicznego w aspekcie obrzędowym: dwa nurty - dwie strefy

Rozdział IV
Społeczny kontekst działań wytwórczych

 1. Zarys rozpatrywanej problematyki
 2. Krewniaczo-sąsiedzki wymiar działań wytwórczych. Model kompetencji grupowych
 3. Krytyczne refleksje o wytwórczości zawodowo wyspecjalizowanej. Wprowadzenie do problematyki socjalnego osadzenia specjalisty w modelu kompetencji grupowych

3.1. Przegląd przesłanek teoretycznych

3.2. Przegląd argumentacji empirycznej

3.2.1. Szczególny przypadek. Nadodrzańska ceramika malowana jako rzekomy przejaw specjalizacji zawodowej

3.3. Teoretyczno-metodyczne przesłanki badań nad początkami zawodów w ujęciu Jana Dąbrowskiego

3.4. Podsumowanie dyskusji o wytwórczości zawodowej

 1. Alternatywna propozycja. Specjalista a model grupowych kompetencji

Zamiast zakończenia

Bibliografia

Wykaz skrótów

Literatura

Zeichen in Ton festgehalten. Sozial-rituelle Aspekte von Herstellungsaktivitaten der ausgehenden Bronze- und frtihen Eisenzeit. Oderraum-Modell (Zusammenfassung)