Władza i grzech

PrintEmail
Monika Saczyńska-Vercamer
Władza i grzech
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Władza i grzech. Supliki z terenów metropolii gnieźnieńskiej do Penitencjarii Apostolskiej w XV wieku

Autorka: Monika Saczyńska-Vercamer

Redakcja: Patrycja Szwedo-Kiełczewska

Projekt okładki: Teresa Witkowska
Zdjęcie na okładce:
Rogier van der Weyden, Ołtarz siedmiu sakramentów (fragment), inv. no. 394, fot. Hugo Maertens, Collection KMSKA - Femish Community (CC0)

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski
Liczba stron: 346

Format: 165 x 235 mm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66463-45-5

Opis

Prezentowana publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem suplik z metropolii gnieźnieńskiej do Penitencjarii Apostolskiej. Urząd ten był jednym z narzędzi papieskiej władzy, udzielając absolucji od grzechów ciężkich, dyspens i łask duchowych, rozstrzygając w sprawach wymagających ustalenia winy i odpowiedzialności grzesznika. Przegląd suplik z metropolii gnieźnieńskiej prezentuje schematy działania autorytetu uniwersalnego oraz skalę i zakres kontroli życia chrześcijan w Kościele lokalnym.

Monika Saczyńska-Vercamer jest pracownikiem Ośrodka Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują społeczny i materialny kontekst prywatnych praktyk religijnych oraz kontakty mieszkańców monarchii jagiellońskiej z papiestwem w późnym średniowieczu.

Spis treści