Via Archaeologica Kompleks Osadniczy Kultury Łużyckiej w Targowisku stan 10-12 pow Wielecki

PrintEmail
red. Jacek Górski
Via Archaeologica Kompleks Osadniczy Kultury Łużyckiej w Targowisku stan 10-12 pow WielickiVia Archaeologica Kompleks Osadniczy Kultury Łużyckiej w Targowisku stan 10-12 pow Wielicki
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Via Archaeologica Kompleks Osadniczy Kultury Łużyckiej w Targowisku stan 10-12 pow Wielecki
Autor: Jacek Górski
Wydawca:  Krakowski Zespół do Badań Autostrad
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2014
Język:  polski
Liczba stron:  306 + CD (katalogi tabele tablice)
Okładka:  twarda
ISBN:  978-83-935207-1-8

Opis

Celem pracy jest całościowa i wieloaspektowa publikacja źródłowa kompleksu osadniczego kultury łużyckiej w Targowisku. Zdecydowana większość materiałów pochodzi z wczesnego etapu jej rozwoju, datowanego na środkowy i pierwszą połowę młodszego okresu epoki brązu Ślady osadnictwa kultury łużyckiej odkrywano wzdłuż badanego pasa autostradyna długości około 1400 m ( rys.2), na powierzchni ok.6,7 ha.

Spis treści

SPIS TREŚCI

Jacek Górski, Bartłomiej Konieczny

1.1 Badania wykopaliskowe w Targowisku, pow. wielicki. Zagadnienia wstępne

Summary: Introductory remarks

Tomasz Kalicki

1.2 Studia geoarcheologiczne

w rejonie Targowiska stan.10,11, pow. wielicki, w dolinie Raby

Summary: Geoarchaeological studies near Targowisko site 10, 11, the Wieliczka district,

in the Raba river valley

Maciej Pawlikowski

1.3 Badania mineralogiczne osadów stanowiska 10 i 11 w Targowisku, pow. wielicki

Summary: The mineralogical analysis of deposits at Sites 10 and 11

in Targowisko, the Wieliczka district

Jacek Górski

2.1 Materiały osadowe kultury łużyckiej ze stanowiska 10 i 11w Targowisku, pow. wielicki

Summary: Settlement materials of the Lusatian culture at Sites 10 and 11 in Targowisko,

the Wieliczka district

Jacek Górski, Eryk Schellner

2.2 Materiały osadowe kultury łużyckiej ze stanowiska 12 w Targowisku, pow. wielicki

Summary: Settlement materials of the Lusatian culture at Site 12 in Targowisko, Wieliczka district

Bartłomiej Konieczny

2.3 Cmentarzysko kultury łużyckjej z epoki brązu na stanowisku 10 i 11

w Targowisku, pow. wielicki

Summary: The Lusatian culture cremation cemetery in Targowisko, the Wieliczka district, Sites 10-11

Jacek Górski

3.1 Chronologiczno-kulturowa i przestrzenna interpretacja materiałów z kompleksu osadniczego

kultury łużyckiej w Targowisku, pow. wielicki

Summary: The settlement complex of the Lusatian culture in Targowisko:

spatial, chronological and cultural interpretation of the material

Jacek Górski

Kompleks osadniczy w Targowisku na tle osadnictwa kultury łużyckiej

w zachodniej Małopolsce. Podsumowanie badań interdyscyplinarnych

Summary: The settlement complex jn Targowisko compared to Lusatian culture settlement

in western Małopolska: summing-up of interdisciplinary research

Jarosław Wróbel

Analiza antropologiczna cmentarzyska ciałopalnego z Targowiska,

sl:an.10 i 11, pow. wielicki

Summary: Anthropological analysis of a cremation cemetery in Targowisko,

Sites 10 and 11, Wieliczka district

Jarosław Wilczyński

Zabytki kamienne odkryte w kontekście obiektów kultury łużyckiej z osady otwartej

oraz cmentarzyska odkrytego na stanowisku Targowisko 10,11, pow. wielicki.

Summary : Stone artefacts discovered in the context of the Lusatian culture features

in the open air settlement and the cemetery at Sites 10 and 11 in Targowisko,

the Kłaj commune, the Wieliczka district

Maria Lityńska-Zając, Krystyna Wasylikowa, Katarzyna Cywa, Ewa Madeyska, Zofia Tłomczyńska

Badania archeobotaniczne na stanowiskach 10,11 i 12 w Targowisku, pow. wielicki.

Osady i cmentarzysko kultury łużyckiej

Summary: Archaeobotanical studies on sites 10,11, and 12 in Targowisko, the Wieliczka district.

Settlements and cemetery of the Lusatian culture

Maciej Pawlikowski

Wyniki badań mikroskopowych analiz technologicznych i mineralogicznych

ceramiki kultury łużyckiej ze stanowiska 10 i 11 w Targowisku, pow. wielicki

Summary: Results of the mineralogical and technological analyses of Lusatian culture

ceramics from Targowisko, site 10, the Wieliczka district

Maciej Pawlikowski

4.5 Wyniki badań mineralogicznych zabytków brązowych na stanowisku 10

w Targowisku, pow. wielicki

Summary: Results of the physicochemical analysis of bronze artefacts from Targowisko,

site 10, the Wieliczka district

Tomasz Purowski

4.6 Bursztynowy rozdzielacz i szklane paciorki odkryte w obiektach kultury łużyckiej

w Targowisku, pow, wielicki

Summary: An amber spacer bead and glass beads discovered at Lusatian culture features

in Targowisko, the Wieliczka district