Via Archaeologica, t.9 - Brzezie 17...

PrintEmail
Redaktorzy serii: Jan Chochorowski, Janusz Kruk, Jacek Rydzewski
Via Archaeologica9
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Brzezie 17 osada kultury ceramiki wstegowej rytej.

Seria: Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, t. 9
Redaktor serii: Jan Chochorowski, Janusz Kruk, Jacek Rydzewski 
Autor: Agnieszka Czekaj-Zastawny, analizy specjalistyczne: Maria Lityńska-Zając et al., Anna Rauba-Bukowska, Joanna Trąbska et al., Jarosław Wilczyński
Wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2014
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 550 + CD + 1 k.
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-935130-0-0

Opis

Stanowisko 17 w Brzeziu to przede wszystkim osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z pozostałościami długich domów o konstrukcji słupowej. Kolejne etapy zasiedlenia wiążą się z istnieniem osady kultury malickiej, kultury lendzielskiej, pojedynczymi śladami osadnictwa kultury badeńskiej, pochówkiem kultury ceramiki sznurowej, osiedlem kultury mierzanowickiej i rozległą osadą kultury łużyckiej; część znalezisk datowana jest na okres nowożytny (Czekaj-Zastawny et al. 2002; Czekaj-Zastawny et al. 2003).

Spis treści

1. Uwagi wstępne.
2. Obiekty nieruchome kultury ceramiki wstegowej rytej.
3. Materiały zabytkowe kultury ceramiki wstegowej rytej.
4. Zabudowa i organizacja przestrzenna osady kultury ceramiki wstęgowej rytej.
5. Chronologia i fazy zabudowy osady kultury ceramiki wstęgowej rytej.
6. Osada w Brzeziu 17 na tle mikro- i makroregionalnym
7. Kultura ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowo-wschodniej w świetle najnowszych odkryć
Literatura
Summary
Tabele
Tablice
Analizy