Szczecin we wczesnym średniowieczu

PrintEmail
Redaktor serii: Romuald Schild

Informacje bibliograficzne

UWAGA
OSTSTNI EGZEMPLARZ, STAN ZŁY

Tytuł: Szczecin we wczesnym średniowieczu

Autorzy: Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska, Marian Rulewicz

Seria: Polskie Badania Archeologiczne, t. 33
Redaktor serii: Romuald Schild 
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Szczecin
Rok wydania: 2003
Język: polski, streszczenie w języku niemieckim
Liczba stron: 450
Format:  A4
Okładka: miękka
Nr ISBN: 83-89499-08-8

Opis

Monografia źródłowa trojga autorów daje pełny wgląd w wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 70.–90. ubiegłego wieku przez Pracownię Archeologiczną Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na terenie wschodniej części obecnego Podzamcza na Starym Mieście w Szczecinie, gdzie we wczesnym średniowieczu znajdował się jeden z głównych członów rozległej aglomeracji wczesnomiejskiej.
Praca wzbogacona o rozbudowany komentarz interpretacyjny ma istotne znaczenie dla studiów nad początkami procesów urbanizacyjnych na Pomorzu Zachodnim. Dobrze ilustruje ona zmienne losy
nadodrzańskiej dzielnicy osiedla wczesnomiejskiego, poprzedzającego powstanie w Szczecinie miasta lokacyjnego w 1237/1243 r.

Spis treści

Przedmowa (Władysław Łosinskt)

Rozdział I

Uwagi wstępne (M. Dworaczyk, A.B. Kowalska)

Rozdział II

Źródła archeologiczne i ich wstępna analiza funkcjonalna

                Wykop II (M Rulewicz)

                Wykop III

                                Rejon zabudowy (M. Dworaczyk, A.B. Kowalska) .

                                Umocnienia obronne (M. Dworaczyk)

Rozdział III

Analiza chronologiczna źródeł

                Uwagi wstępne (M Dworaczyk, A.B. Kowalska)

                Wykop III (M Dworaczyk, A.B. Kowalska)

                                Rejon zabudowy mieszkalno-gospodarczej

                                Umocnienia obronne

                Wykop II (M Dworaczyk, A.B. Kowalska)

Próba synchronizacji nawarstwień z Podzamcza i Wzgórza Zamkowego (M Dworaczyk)

Rozdział IV

Początki zasiedlenia na terenie obecnego Podzamcza (M. Dworaczyk)

Rozdział V

Organizacja przestrzenna wschodniej części suburbium

                Zabudowa mieszkalno-gospodarcza (A.B. Kowalska)

                                Budynki mieszkalne i gospodarcze

                                Ciągi komunikacyjne

                                Rozplanowanie i zmiany w zabudowie - etapy i fazy rozwoju

                Umocnienia obronne (M. Dworaczyk)

Rozdział VI

Kultura życia codziennego i przejawy kultury elitarnej - analiza typologiczno-funkcjonalna źródeł

               Wyroby z drewna i kory

                                l. Bednarstwo i tokarstwo (A.B. Kowalska)

2.   Przedmioty związane z rybołówstwem i szkutnictwem

                                     (A.B. Kowalska)

3.Pozostałe przedmioty drewniane (A.B. Kowalska)

               Wyroby z gliny

1.Ceramika naczyniowa (M. Dworaczyk)

2.Przęśliki i ciężarki (A.B. Kowalska)

               Wyroby z żelaza (A.B. Kowalska)

1.Narzędzia

2.Elementy wyposażenia gospodarstw domowych

3.Gwoździe i nity

4.Militaria i oporządzenie jeździeckie

5.Ozdoby       

               Wyroby z metali kolorowych (A.B. Kowalska)

                                l. Biżuteria i ozdoby

2.Okucia                                                                                                                                 

3.Elementy wyposażenia kupieckiego

                 Wyroby z poroża i kości (A.B. Kowalska)

1. Szydła i igły

2.Grzebienie tkackie

3.Łyżwy i płozy

4.Oprawki rogowe

5.Grzebienie z poroża

6.Hetki kościane

7.Pozostałe przedmioty

                Wyroby z bursztynu i kamienia (A.B Kowalska)

1. Wyroby z bursztynu

2.'Wyroby z surowców skalnych

3.Paciorki z kameolu

                Wyroby ze skóry (A.B. Kowalska)

1. Obuwie

2.Pochewki          

3.Pozostałe przedmioty

                Wyroby ze szkła (A.B. Kowalska)

1.Paciorki.             

2.Kółka               

3. Naczynia

Rozdział VII

Charakter gospodarczy wschodniej części suburbium.

                Działalność wytwórcza (A.B Kowalska, M Rulewicz)

                Rybołówstwo (M Rulewicz) 

                Wymiana handlowa (A.B Kowalska)

                Zajęcia rolnicze i hodowlane (A.B Kowalska)

Rozdział VIII

Struktura zawodowa i status społeczny mieszkańców wschodniej części miasta (A.B Kowalska)

Rozdział IX

Podsumowanie - zbiorczy komentarz interpretacyjny (A.B. Kowalska) 

Zusammenfassung .

Tabele 1-89

Załącznik - schematy typologiczne zabytków (opr. A.B. Kowalska i M Dworaczyk)

Bibliografia

Spis rycin

Spis fotografii

Spis tabel