Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski, t. II

PrintEmail
Redaktorzy tomu: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
Ratownicze Badania Archeologiczne IAE PAN, tom II
Salesprice with discount
24,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnoanalityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim

Autorzy: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka z udziałem Macieja Jórdeczki, Bolesława Nowaczyka, Marty Osypińskiej, Joanny Trąbskiej, Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej

Seria: Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu, tom II
Redaktorzy tomu: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Poznań
Rok wydania: 2010
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 528
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-89976-39-0

Opis

Prezentowane w publikacji wyniki badań są rezultatem ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku nr 7, zlokalizowanym na terenie planowanej budowy obwodnicy Ośna Lubuskiego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 134 i 137. Zostały one wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przez Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego działający przy Oddziale Poznańskim Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Pracami na stanowisku, w dniach 07 września do 07 grudnia 2009 roku, kierował mgr Paweł Wiktorowicz.

Spis treści

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Wstęp
I. Bolesław Nowaczyk, Sytuacja geomorfologiczna stanowiska
II. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Osadnictwo późnopaleolityczne
III. Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Analiza traseologiczna
IV. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Osadnictwo mezolityczne
V. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Osadnictwo neolityczne
VI. Maciej Jórdeczka, Makrolityczne zabytki kamienne
VII. Marta Osypińska, Analiza archeozoologiczna
VIII. Joanna Trąbska, Analiza petrograficzna
Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Zakończenie
Bibliografia
Summary