Przemiany obrządku grzebalnego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza...

PrintEmail
Autorzy: Bogusław Gediga, Anna Józefowska
IMG_20191211_0001
Salesprice with discount
50,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Przemiany obrządku grzebalnego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle analizy źródeł z cmentarzyska w Domasławiu, pow. wrocławski i nekropolii bliskiego rejonu (problemy zmian społeczno-kulturowych)

Autorzy: Bogusław Gediga, Anna Józefowska
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce: Wrocław

Rok wydania: 2019
Język: polski
Liczba stron: 248
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-953153-7-4

 

Opis

Bywa tak, że podczas badań wykopaliskowych rozpoznane zostają stanowiska niezwykle ważne dla nauki, pozwalające rzucić nowe spojrzenie na prahistorię danego regionu i na zweryfikowanie, czy też poszerzenie dotychczasowych względem niego ustaleń. Pojawiają się niezwykle bogate i interesujące źródła, które poddane drobiazgowej analizie prowokują badaczy do zadania szerokiego zestawu pytań i formułowania nowatorskich względem tych źródeł hipotez. Tak było i tym razem, a działania te zostały uwieńczone obszernym opracowaniem [...] W naukowym środowisku archeologicznym Wrocławia powstała kolejna, godna niezwykłej uwagi monografia poświęcona problematyce kultury łużyckiej. Dwoje autorów pochyliło się nad znaleziskami z rozległego, użytkowanego przez kilka wieków cmentarzyska w Domasławiu [...]

Spis treści

I. WSTĘP
II. ZAKRES TERYTORIALNY ORAZ CHRONOLOGICZNY
III. STAN BADAŃ NAD OBRZĄDKIEM GRZEBALNYM
IV. CMENTARZYSKO W DOMASŁAWIU/CHRZANOWIE
V. PRZEMIANY OBRZĄDKU GRZEBALNEGO OD ŚRODKOWEJ EPOKI BRĄZU PO WCZESNY OKRES EPOKI ŻELAZA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ NA CMENTARZYSKU W DOMASŁAWIU/CHRZANOWIE
BIBLIOGRAFIA
STRESZCZENIE (SUMMARY)
INDEKSY
LEGENDA WYPEŁNISK OBIEKTÓW