Polacy w Berlinie

PrintEmail
Agnieszka Szczepaniak-Kroll
Polacy w Berlinie44
Salesprice with discount
65,00 zł
Discount
Polacy w Berlinie okładka1,11

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Polacy w Berlinie (1980–2015). Między integracją a zachowaniem tożsamości

Autorka: Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Projekt okładki: Teresa Witkowska

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Historii Polski w Warszawie

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język: polski
Liczba stron: 332

Format: B4
Okładka: miekka
ISBN: 978-83-66463-34-9

Opis

Agnieszka Szczepaniak-Kroll etnolożka, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z etnicznością w kontekście polsko-niemieckim. Kierowniczka i wykonawczyni kilku projektów skoncentrowanych na badaniach nad Polakami w Niemczech i Niemcami w Polsce. Autorka licznych artykułów na temat przyjmowanych przez migrantów strategii funkcjonowania w społeczeństwie przyjmującym, adaptacji, akulturacji, zagadnień związanych z transnacjonalizmem, transkulturowoścą.
Interesuje się takimi problemami jak: przeobrażenia tożsamości migrantów, ich aktywność stowarzyszeniowa, przywództwo etniczne, auto- i heterostereotypy, szeroko rozumiany sukces odnoszony za granicą.

 

Wydanie książki Polacy w Berlinie (1980–2015). Między integracją a zachowaniem tożsamości drukiem będzie zdecydowanie ważnym wkładem w szeroko rozumiane studia nad mobilnością, transnarodowością oraz współczesnymi trudnymi relacjami polsko-niemieckimi.

Z recenzji dr hab. Karoliny Bielenin-Lenczowskiej

 

Praca dr Agnieszki Szczepaniak-Kroll to niezwykle ciekawa, ważna pozycja pokazuje w jaki sposób rozmaite teorie i koncepcje dotyczące różnych aspektów integracji znajdują swoje zastosowanie w analizach dotyczących konkretnych case studies. Moim zdaniem stanowi też ważny głos w debacie dotyczącej procesów transnacjonalizacji.

Z recenzji dr hab. Michała Nowosielskiego

 

Spis treści

Wstęp

Przyczyny podjęcia tematu

Przedmiot badań i cele książki

Podmiot badań

Stan dotychczasowych badań

Metodologia

Teoretyczne podstawy badań

Rozdział I. Czynniki push i pull w migracjach do Berlina

I.1. Czynniki stymulujące migracje Polaków do Berlina w latach 1980–2015

Czynniki push w latach 80. XX w.

Indywidualne motywacje wyjazdowe Polaków w latach 80. XX w.

Przygotowania do wyjazdu i przekroczenie granicy

Czynniki push w latach 90. XX w.

Indywidualne motywacje wyjazdowe Polaków w latach 90. XX w.

Przygotowania do wyjazdu i przekroczenie granicy

Czynniki push po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Indywidualne motywacje wyjazdowe Polaków w XXI w.

Przygotowanie do wyjazdu i przekroczenie granicy

Podsumowanie

I.2. Sytuacja Polaków w Berlinie po II wojnie światowej

Wschodni Berlin do 1989 r.

Berlin Zachodni do 1980 r.

I.3. Czynniki przyciągające do Berlina w latach 1980–2015

Czynniki pull w migracjach do Berlina Zachodniego do 1989 r.

Czynniki pull po zjednoczeniu Niemiec: 1990–2015

Podsumowanie

Rozdział II. Strategie adaptacyjne polskich migrantów w Berlinie

Pierwsze kroki za granicą

Legalizacja pobytu, poszukiwanie pracy i mieszkania

Nauka języka niemieckiego

Trudności w procesie adaptacji

Podsumowanie

Rozdział III. Integracja i akulturacja

III.1. Relacje z Niemcami

Nawiązywanie kontaktu

Wiedza Niemców o Polsce

Bliższe poznanie

Stereotypy

Poszerzanie kręgu znajomych

Mieszane związki małżeńskie i partnerskie

Podsumowanie

III.2. Relacje z Polakami w Niemczech

Sieci migranckie

Polacy jako zróżnicowane środowisko etniczne

Polskie organizacje

Kościół

Tradycje i zwyczaje

Podsumowanie

Rozdział IV. Relacje z Polską – transnacjonalizacja

IV.1. Transnarodowe komunikowanie

Podróżowanie między Polską a Berlinem

Kontakt listowny, telefoniczny i internetowy

Podsumowanie

IV.2. Transkulturowość

Praca

Czas wolny

Udział w wyborach

Media (radio, telewizja, prasa, internet)

Język i wychowanie dzieci

Podsumowanie

IV.3. Transnarodowa tożsamość?

Transnarodowość a tożsamość narodowa

Tożsamość europejska

Utożsamianie z „prywatną ojczyzną”

„Gdzie jest mój dom?”

Powroty i zakorzenienia

Podsumowanie

Podsumowanie monografii

Bibliografia

Źródła internetowe

Wstęp

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV