Zapytaj o produkt

Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski, t. II

Redaktorzy tomu: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
Ratownicze Badania Archeologiczne IAE PAN, tom II