Pokaż koszyksupermarket  
 x 

Twój koszyk jest pusty
 

Galicja T 14 na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783

PrintEmail
Autorzy: Zdzisław Budzyński, Andrzej Janeczek
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 T 14 cz.A,cz.B1,cz.B2, cz.CGalicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 T 14 cz.A,cz.B1,cz.B2, cz.C
Salesprice with discount
145,00 zł
Discount

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. t. 14, Część A, B1,B2, C, Sekcja 201,223-225,247-250,273-282,

                                                                                                                                                   304-312,330-335,351-355,370-374,387-389

Autor:
Zdzisław Budzyński, Andrzej Janeczek


KIerownictwo projektu: Zdzisław Budzyński, Andrzej Janeczek
Projekt okładki: Jerzy Grzegorkiewicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN Stacja w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe
Miejsce: Warszawa

Rok wydania: 2022
Język: polski, niemiecki, ukraiński
Liczba stron: A - 370, B1,B2- 46 mapy i 5 kopii, C - 108
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-67277-05-1

{tab Opis}

Tom 15 liczy 478 stron oraz 46 arkuszy map oraz dodatkowo 5 kopii, wraz z odpowiadającymi in opisami wojskowymi kraju. W ich zasięgu

znalazły się trzy krainy: Pokucie, część karpat Wschodnich oraz fragment Podola.Do I rozbioru Polski (1772) tereny te należałydo województwa ruskiego(Rusi Czerwonej), tworząc południową część ziemi halickiej; jedynie wschodni skraj należał do województwa

podolskiego.Pod panowaniem austriackim obszar ten w większości mieścił się w cyrkule stanisławowskim, mniejsze fragmenty -

w cyrkułach zaleszczyckim oraz stryjskim. W odrodzonej Polsce wchodził niemal w całości w obręb województwa tarnopolskiego. We współczesnych podziałach administracyjnych Ukrainy zawiera się w granicach obwodu iwano-frankowskiego oraz tarnopolskiego.

Konstrukcja tomu czternastego jest podobna jak w tomach poprzednich. W jednym woluminie cz.A, zawarto artykuły przedstawiające genezę, metody i zawartość zdjęcia józefińskiego, wstęp edytorski i objaśnienie klucza oznaczeń i napisów na mapie. Następnie zamieszczono tekst opisów wojskowych wraz z równoległym tłumaczeniem na język polski. Po nich podano komentarz, wykazy toponimii i indeks. W drugim i trzecim woluminie cz.B1 i B2 mieszczą się faksymilia arkuszy oryginału mapy oraz pięć przykładowo wybranych arkuszy kopii. Dodatkowo w czwartym woluminie cz.C, zawarto przykład opisów wojskowych na język ukraińskich.

{tab Spis treści}

Przedmowa
Vorwort

ANDRZEJ KONIAS
Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresujózefi ńskiego
Die erste militärisch-topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischen Zeit

ANDRZEJ JANECZEK, BOGUSŁAW DYBAŚ
Mapa józefińska Galicji (1779–1783). Wstęp edytorski
Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien (1779–1783). Einführung der Herausgeber

ANDRZEJ JANECZEK
Znaki i napisy objaśniające zdjęciajózefi ńskiego Galicji
Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien

WOJCIECH WŁOSKOWICZ

Nazwy geograficzne Huculszczyzny na Józefińskiej mapie Galicji

Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien

Wykaz skrótów ● Verzeichnis der Abkürzungen
Skróty edytorskie ● Editorische Abkürzungen
Skróty bibliografi czne ● Bibliographische Abkürzungen
Skróty w tekście źródłowym i na mapie ● Abkürzungen im Quellentext und auf der Karte

MILITÄIRISCHE BESCHREIBUNG ● WOJSKOWY OPIS


Sektionen ● Sekcje 201
Sektionen ● Sekcje 222-225

Sektionen ● Sekcje 247-250
Sektionen ● Sekcje 273-282

Sektionen ● Sekcje 304-312
Sektionen ● Sekcje 330-335

Sektionen ● Sekcje 351-355
Sektionen ● Sekcje 370-374

Sektionen ● Sekcje 387-389

Przypisy ● Anmerkungen
Toponimia sekcji ● Toponymie der Sektionen

Indeks ● Index

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

Wojskowy opis uwzględnia : Nazwę miejscowości z kolejną numeracją, Odległość w godzinach marszu, Solidne budowle, Wody,

Lasy, Łąki i Bagna, Drogi, Góry, Uwagi .

SEKCJA 201

Sekcja z górą Popadia

SEKCJE 222,223,224

Lipowica oraz sekcja z górami Grofa i Kieputa

SEKCJE 225,249

część Zielonej

SEKCJA 247

Maniawa,Kryczka,Porohy i Huta (dawna huta szklana obecnie budynek wytwórni szkła),Jabłonica[nad Bystrzycą Sołotwińską], Krzywiec

SEKCJA 248

Zielona,Buchtowiec

SEKCJA 249

część Zielonej

SEKCJA 250

Jabłonica,Poliniec Wyżyny,

SEKCJA 273

Rakowiec,Miasto Słotwina,Manasterczany,Żuraki,Starunia,Markowa,Skit monaster bazylianów,Babcze,Bitków,Mołotków i Netreba i klika należących domów,Hwozd,Nazawizów,Fitków,

SEKCJA 274

Miasto Nadwórna, Pniów,część wsi Bitków,Pasieczna,Strymba,Łojowa,Szewelówka,

SEKCJA 275

część Szewelówki,Delatyn,Zarzecze,Łuh,Dora,Jaremcze,Jamna,

SEKCJA 276

Mikuliczyn,Polany,Tatarów,Jabłonica

SEKCJA 277

Domy Szymszory,[należące] do Mikuliczyna, Worochta,Ilcia[Górna],domy [należące] do Żabiego,

SEKCJA 278

Żabie

SEKCJA 279

Szczyt graniczny Pop Iwan,Góra Skupowa

SEKCJA 280

Szczyt graniczny Kierniczny,Klika domów[należących]do Hryniawy,

SEKCJA 281

Czywczyn

SEKCJA 282

Góra Żupania

SEKCJA 304

Grabowiec,Tyśmieniczany,Kamienna,Wołosów,Cucyłów,część wsi Fitków,Przerośl,Tarnowica,Paryszcze,Hawryłówka,Weleśnica,Winograd,Worona

Wieś Babianka,Strupków,Mołodyłów,Hołosków,Uhorniki

SEKCJA 305

Paryszcze,Majdan Średni,Glinki,Mołodyłów,Majdanek,Tłumaczyk,Iwanowice,Saczówka,Łanczyn,Krasna,Majdan Horyszny,Dobrotów

SEKCJA 306

Dobrotów,Biały Osław,Czarny Osław,Czarny Potok,Słobódka,Rungury[odległości]karczmy,Bojanka,warzelnia soli,Bołoszowa,warzelnia soli

Markówka,Mołodiatyn,Demianówka,warzelnia soli,Łanczyn,Tłumaczyk,karczma tam[należąca],Kniaźdwór Bania,Kamionka,warzelnia soli

która przestała istnieć,Miasto Peczeniżyn,Kluczków Mały,Zołotucha,należąca warzelnia soli,Wieś Kluczków Wielki

SEKCJA 307

Bania Berezów,Berezów,Berezów Niżny,Tekucza,Bania Świrska,Akreszory,Lucza,Jabłonów,Kluczków[Wielki]

SEKCJA 308

Kosmacz,Prokurawa,Brustury,Riczka,Szeszory,Sokołówka,Jaworów

SEKCJA 309

Żabie,Krzyworównia,Jasienów[Górny],Bukowiec,Jaworów,Rożen[Wielki],Białobrzegi

SEKCJA 310

Jabłonica[na kewym brzegu Białego Czeremoszu],Fereskul,Polanki,Hołowy,Kochan,Perechrestne,Dołhopole,Stebne,[Czarna] Riczka,

SEKCJA 311

Hryniawa

SEKCJA 312

W tej sekcji nie ma żadnej wsi

SEKCJA 330

Hołosków,Miasteczko Ottynia,Hrabowce[Grabicz]Targowica,Zaporowce[Zakrzewce],Krasiłów,Krzywotuły Stare,Krzywotuly Nowe,Tarnowica[Polna]

Hostów,Przybyłów,Bortniki,Puźniki,Bohorodyczyn,Korolówka,Gruszka

SEKCJA 331

Rakowiec[Rakowczyk],Słobódka[Leśna],Skopówka,Chlebiczyn[Leśny],Korszów,Liski,Czeremchów,Kamionka Mała,Dobrowódka,Fatowce,Miasteczko

Kamionka[Wielka],Sucharów,Żukocin,Michałków,Żuków

SEKCJA 332

Wierbiąż Niżny,Wierbiąż Wyżny,Sopów,Kujdańce,Kniaźdwór,Szeparów albo Szeparowce,Diatkowce,Miasteczko Kołomyja,Oskrzesińce,

Korolówka,Kornicz,Pererów,Matyjowce,Ceniawa,Piadyki,Gody,Turka

SEKCJA 333

Utoropy,Stopczatów,Koralówka,Myszyn,Kluczków Wielki,Ispas,Mykietyńce albo Pohoryła,Kropiwiszcze,Tracz,Pilipy,Debesławce,Załucze,Zamulińce

SEKCJA 334

Sokołówka,Babin,Horody,Szeszory,Miasteczko Pistyń,Miasteczko Kosów,Wierzbowiec,Smodna,Czerhanówka,Kawalinka albo Kobaki,Słobódka

Chomczyn

SEKCJA 335

Chorocowa,Biła Berezka[Biała Berezka],Hubka,Biała Pasika,Rostoki,Rożen Wielki,Rożen Mały,Tudiów,Kuty Stare,Miasteczko Kuty

SEKCJA 351

Korniów,Rakowiec,Semenówka,Nieźwiska,Podwerbce,Isaków,Piotrów,Żywaczów,Jezierzany,Miasto Chocimierz,Żabokruki,Harasymów,

Łuka,Woziłów

SEKCJA 352

Obertyn,Jakubówka,Hańczarów,Bałahorówka,Dżurków,Rosochacz,Ostrowiec,Rohynia,Okno,Tyszkowce,Czortowiec,Hawrylak

SEKCJA 353

Winograd,Czechowa,Miasteczko Gwoździec,wieś Gwoździec Stary,Mały Gwoździec,Kułaczkowce,Chomiakówka,Balińce

Buczaczki,Trofanówka,Chwaliboga,Wierzbowce,Soroki,Słobódka[Polna],Kobylec,Zahajpol,Podhajczyki,Nazurna,Pruchniszcze

SEKCJA 354

Trościaniec,Trójca,Ilińce,Rudniki,Widynów,Lubkowce,Oleszków,Wołczkowce,Orelec,Kielichów,Tułuków,Miasteczko Zabłotów

i Demycze,Chlebiczyn[Polny],Siemakowcei Zamulińce

SEKCJA 355

Kniaże, Drahasymów,Tuczapy,Popielniki,Słobódka,Rybno,Kobaki,Rożnów i Nowosielica,Dżurów,

SEKCJA 370

Sadki,Szutromińce,Drohiczówka,Latacze,Chmielowa,Miasto Czernelica,Kopaczyńce,Hubin,Kunisowce,Olechowiec,Uniż,Dubki

Repużyńce,Daleszowa,Kolanki,Miasteczko Michalcze,

SEKCJA 371

Horodenka,Strzylicze,Horodnica,Potoczyska,Miasto Uścieczko,Siemakowce,Raszków,Olejowa i Korolówka,Czerniatyn

SEKCJA 372

Serafińce,Głuszków,Targowica,Jasienów[Polny],Probabin,Hańkowce,Zadubrowce,Toporowce,Podwysokie,

SEKCJA 373

Zadubrowce,Krasnostawce,Bełełuja,Tuława,Karłów,Uście[Nad Prutem],Lipówka i Budyłów,Mikulińce,Miasto Śniatyn,Stecowa,Rusów,Potoczek

SEKCJA 374

Zawale,Załucze

SEKCJA 387

Milowce,Kapuścińce,Lisowce,Szypowce,Szerszeniowce,Worwolińce,Hołowczyńce,Miasto Tłuste,Świdowa,Muchawka,Słone,Capowce,

Koszyłowce,Nyrków,Czerwonogród,Nagórzany

SEKCJA 388

Błyszczanka,Myszków,Muszkarów,Worwolińce,Hińkowce,Chartanowce,Uhryńkowce,Dupliska,Bedrykowce,Dźwiniacz,Żeżawa,Iwanie,Troskie,

Perediwanie,Holihrady,

SEKCJA 389

Miasto Zaleszczyki,Pieczarna,Dobrowlany,Gródek miasteczko,Kułakowce,Szczytowce,Kasperowce,Lesieczniki,Żyrawka