Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego

PrintEmail
Grzegorz Śnieżko
Moneta w Polsce za panowania Bolesława III KrzywoustegoMoneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego
Salesprice with discount
60,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego

Autor: Grzegorz Śnieżko

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski
Liczba stron: 330
Dodatek: CD
Okładka: miękka 
ISBN: 978-83-66463-55-4

Opis

Niniejsza książka jest pierwszym monograficznym opra­cowaniem mennictwa polskiego władcy doby wczesnego średniowiecza.

Największym atutem tej monumentalnej, składającej się z ponad 800 stron rozprawy jest jej interdyscyplinarność. Łączy ona dro­biazgową analizę monet Bolesława Krzywoustego, to jest ich wy­obrażeń i inskrypcji, z wynikami próbek metalograficznych, me­trologią oraz łańcuchami połączeń stempli. Autor nie ogranicza się przy tym do przedstawienia wyciągniętych wniosków jedynie na poziomie numizmatycznym, lecz wplata je umiejętnie w in­terpretację szerszych procesów historycznych. Dzięki temu praca doktorska Grzegorza Śnieżko wnosi spory wkład do rozszerzenia naszej wiedzy o obiegu pieniężnym i jego polityczno-fiskalnych uwarunkowaniach w pierwszej połowie XII wieku na tle środko­woeuropejskim. Zainteresuje ona zapewne również historyków i archeologów.

Z recenzji wydawniczej prof. Dariusza Adamczyka

 

Otrzymujemy zatem dzięki wysiłkowi badawczemu Dra Śnieżki po pierwsze najrozleglejszą, znakomicie zobrazowana materiałem ilustracyjnym prezentację źródeł numizmatycznych do poznania mennictwa Krzywoustego, a tym samym problematyki wpisują­cej się w węzłowe zagadnienia jego panowania. Materiał ów zo­stał gruntownie opracowany w oparciu o badania laboratoryjne i tym samym omawiana praca przedstawia wybitne walory źródłoznawcze wpływające na tok analiz i wniosków syntetycznych. Warto najpierw podkreślić wagę dokonanych przez Autora wery­fikacji już funkcjonujących hipotez (...)

Z recenzji wydawniczej prof. Stanisława Rosika

 

Grzegorz Śnieżko archeolog i numizmatyk, adiunkt w In­stytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwer­sytetu Warszawskiego (2011 - dyplom magisterski z wy­różnieniem). Doktorat obronił w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w 2020 r. z wyróżnieniem. Autor i współ­autor niemal 60 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu archeologii i numizmatyki. Sekretarz Komisji Stu­diów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN. Współprowadził i prowadził badania archeologiczne grodziska i dawnego rynku miejskiego w Mielniku, woj. podlaskie (lata 2012, 2013, 2015, 2017), zespołu pałacowego w Korczewie, woj. mazowieckie (2019 i 2020) oraz grodziska w Kłodnicy, woj. lubelskie (2016).

Spis treści


Część I (druk)

Wstęp

Cel i zakres pracy

Omówienie źródeł

Metodyka badań

Opis monet

II.1. Typy, podtypy, odmiany i warianty stemplowe

II.1. Denary typu 1

II.2. Denary typu 2

II.3. Denary typu 3

II.4. Denary typu 4

II.5. Brakteaty typu I

II.6. Brakteaty typu II

II.7. Unikatowy brakteat z Brzegu

Stan badań

Analiza monet

III.1. Stempel monet

III.1.1. Legendy

III.1.2. Przedstawienia monetarne

III. 2. Połączenia stempli

III.2.1. Denary typu 1

III.2.2. Denary typu 2

III.2.3. Denary typu 3

III.2.4. Denary typu 4

III.3. Metrologia i skład pierwiastkowy, chronologia względna

III.3.1. Denary typu 1

III.3.2. Denary typu 2

III.3.3. Denary typu 3

III.3.4. Denary typu 4

III.3.5. Brakteaty typu I

III.3.6. Brakteaty typu II

III.3.7. Brakteaty typu I i II

III.4. Podsumowanie

Produkcja mennicza

IV.1. Technika mennicza

IV.1.1. Prace przygotowawcze

IV.1.2. Prace mincerskie

IV.1.3. Rycie stempli

IV.1.4. Bicie monet

IV.2. Wielkość produkcji

IV.3. Organizacja produkcji

Polityka monetarna

V.1. Stopa mennicza

V.2. Renowacja monety

V.3. Zysk menniczy

Datowanie bezwzględne monet poszczególnych typów

Znaleziska i obieg monetarny w Polsce Bolesława Krzywoustego

VII.1. Znaleziska monet

VII.2. Obieg monetarny

VII.3. Lokalizacja mennicy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rycin, wykresów i tabel

Coin in Poland during the reign of Bolesław III Wrymouth

Abstrakt

 

Część II (CD)

Objaśnienia

Wykaz skrótów nazw instytucji oraz źródła pochodzenia fotografii zamieszczonych w części II

Wykaz typów, podtypów, odmian i wariantów stemplowych

Katalog monet Bolesława Krzywoustego

Wyniki analiz składu pierwiastkowego monet Bolesława Krzywoustego

Łańcuchy połączeń stempli

Katalog znalezisk monet Bolesława Krzywoustego oraz pojedyncze znaleziska monet obcych z okresu jego panowania z obszaru Polski

Katalog znalezisk monet Władysława Hermana, palatyna Sieciecha, przypisywanych Zbigniewowi oraz Władysława Wygnańca

 Główna Nagroda w XII Konkursie im. J. Gawrońskiego najlepsza praca z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej.