Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 69/2021, z.2

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 69 (2021), z. 2

Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski, angielski
Liczba stron: 276
Format: 165 x 235 mm
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 
STUDIA I MATERIAŁY

Dariusz Wyczółkowski, Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu – badania i interpretacje

Radosław Gaziński, Urzędnicy centralni książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII wieku

Bartosz Drzewiecki, Sebastian Stańczyk, „Revisio Balnei Civilis Casimiriensis” z 1644 roku. Kazimierska łaźnia miejska w świetle wczesnonowożytnych źródeł pisanych

Dominik Róg, Zagadnienia identyfikacji osadnictwa budziarskiego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. na przykładzie Puszczy Solskiej

KOMUNIKATY NAUKOWE

Mariusz Błoński, Ponowne spojrzenie na wyniki badań grodu książęcego w Błoniu                 

METODY BADAWCZE

Maria Legut-Pintal, Anna Kubicka-Sowińska, Zastosowanie metod analizy modularnej cosine quantogram w analizie sposobu rozmierzania siedlisk regularnych wsi z nawsiem typu Angerdorf

RECENZJE

Dwie nowe publikacje o pielgrzymowaniu w średniowieczu: Pilgerspuren. Wege in den Himmel/Von Lüneburg an das Ende der Welt, Petersberg 2020; Tragezeichen. Social Media des Mittelalters/Badges. Social Media of the Middle Ages, Lübeck 2020 - Marcin Majewski

SPAWOZDANIA I ZAPISKI

Marek Cetwiński, Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą henrykowską – Karol Kollinger

Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów, red. Wojciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska, Gabriela Frischke Andrzej Klonder

Miloš Čierny, Noémi Beljak Pažonová, Ján Beljak, Zdobená kostená rukoväť z Pustého Hradu vo Zvolene, „Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied”, t. 65, 2020, nr 2 – Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny (XIX–XX wiek), red. Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke, Roksana Wilczyńska – Elżbieta Mazur