Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 69/2021, z.1

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 69 (2021), z. 1

Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski, angielski
Liczba stron: 140
Format: 165 x 235 mm
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

Dominika Szczupak, Technika rozbiórki krzyżackich obiektów warownych w średniowieczu (Potterberg, Nieszawa, Toruń, Papowo Biskupie)      

Jakub Wysmułek, Testamenty jako narzędzia władzy. Wnioski z analizy późnośredniowiecznych krakowskich testamentów

Sławomir Dryja, Ekonomiczny aspekt funkcjonowania zakładu rzemieślniczego w Krakowie pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie przedsiębiorstwa piwowarsko-karczmarskiego

Aleksander Jankowski, „By umarłą widzieć... okno się musiało w trunnie wyrząć”. Rozważania o początkach portretu trumiennego

Paweł Dettloff, Modele architektoniczne narzędziem włoskiej praktyki projektowania i ich stosowanie w dawnej Rzeczypospolitej

Anna Penkała-Jastrzębska, Świat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłlowej z lat 1738–1741

RECENZJE

Tomas Klir, Rolnictvo na pozdne stfedovekem Chebsku: Socialni mobilita, migrace a procesy pustnuti, Praha 2020 – Mateusz Goliński    

SPRAWOZDANIA I ZAPISKI

Studia Lednickie, t. XVIII, red. Andrzej M. Wyrwa – Karol Kollinger

„Opus mixtum”, nr 1-8, 2013-2020 — Karol Kollinger

Ernst Schubert, Jedzenie i picie w średniowieczu – Andrzej Klonder

Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. Piotr Lasek, Piotr Sypczuk – Wojciech Bis

KRONIKA NAUKOWA

Maria Bogucka (1 VI 1929 – 27 X 2020) – Andrzej Klonder