Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 3

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur
IMG_20191223_0001
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 67 (2019), z. 3
Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Język: polski
Liczba stron: 298-396
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 

STUDIA I MATERIAŁY
Dariusz Dąbrowski, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) o mostach i przeprawach
Jacek Chachaj, Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych
Katarzyna Justyniarska-Chojak, Uroczystości funeralne w małopolskich miastach w świetle inwentarzy pośmiertnych (XVl–XVIII wiek)
Bartosz Drzewiecki, Sebastian Stańczyk, Inwentarz z opisem ratusza Kazimierza pod Krakowem z 1792 r.
Dorota Dias-Lewandowska, From the cellar to the table. Modesty, moderation and economy of Polish nobles' drinking culture in the second half of the 18th century (based on inventories oldrinks served in noble and aristocratic households)
Tomasz F. de Rosset, Kolekcje we dworach ziemiańskich na terenach Rzeczypospolitej w dobie rozbiorów

KOMUNIKATY NAUKOWE
Mariusz Błoński, Robert Żukowski, Relikty pomostu średniowiecznego młyna w Nasielsku