Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z.3

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur
img024
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z. 3
Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2017
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  295-440
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Bieżący numer czasopisma w znacznej części wypełniają artykuły na temat naczyń ceramicznych z XVI-XIX wieku znalezionych podczas badań archeologicznych w granicach współczesnej Polski. Rozważania autorów koncentrują się zwłaszcza na kwestiach struktury i zróżnicowania analizowanych zbiorów pod względem technologiczno-stylistycznym i funkcjonalnym, jak również powiązań kulturowych obserwowanych w nowożytnej ceramice. Poruszane są także zagadnienia dotyczące proweniencji wyrobów oraz sposobów i miejsc ich użytkowania.
Teksty te powstały w znacznej mierze na kanwie referatów wygłoszonych podczas konferencji „Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie — zróżnicowanie — odbiorcy", która odbyła się w Warszawie, 28 września 2016 r. Jej organizatorami były Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn „Szkło i Ceramika". Dalsze materiały dotyczące tej problematyki opublikowane zostaną w kolejnym numerze „Kwartalnika HKM" (3/2017).

Spis treści

 

Mirosław Marcinkowski, Wyroby fajansowe z manufaktur w Królewcu (koniec XVII–początek XIX w.)
Joanna Dąbal, Angielskie fajanse dekorowane motywem wierzby (Willow pattern) w świetle badań archeologicznych w Gdańsku
Andrzej Kowalczyk, Znaleziska nowożytnych naczyń kamionkowych z badań wykopaliskowych z terenu Polski
Ewelina Więcek, Butelki kamionkowe znalezione na terenie Apteki Królewskiej w Warszawie
Aleksandra Lis, Zasób źródeł archeologicznych dla studiów nad garncarstwem nowożytnym na Mazowszu
Natalia Rudyka, Kołty jako element sztuki jubilerskiej dawnej Rusi. Stan i perspektywy badań
Magdalena Bis, Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie —możliwości i ograniczenia badań
Elżbieta Mazur, Warszawa przełomu XIX i XX wieku we wspomnieniach pań z kręgu zamożnej inteligencji — Jadwigi Waydel-Dmochowskiej i Stefanii Podhorskiej-Okołów
Partiziptive Erinnerungsräume. Dialogische Wissensbildung in Museen und Ausstellungen, red. Felix Ackermann, Anna Boroffka, Gregor H. Lersch — Camilla Badstübner-Kizik, Edmund Kizik
Piotr Plisiecki, Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku) — Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Tomasz Związek
Marian Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku — Tadeusz Srogosz
Maciej Trzeciecki, Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne — Dariusz Poliński
Mariusz Lubczyński, Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. Struktura majątkowa — Piotr Kardyś
Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka, Sielanka bydgoska „dzielnica ogród” — Elżbieta Mazur
Mazowieckie Spotkania Archeologiczne. Spotkanie 3 — „Archeologia i historia żydowskiego Mazowsza”, Warszawa, 21 marca 2017 r. — Kalina Skóra