Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
KHKM 65-1
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2017
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  3-138
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

 

Małgorzata Delimata-Proc, Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.)
Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Panie Zamoyskie: Anna Franciszka z Gnińskich, Teresa z Potockich i Urszula z Kalińskich — okruchy biografii w świetle korespondencji i aktów ostatniej woli
Wojciech Jerzy Górczyk, Cmentarz parafialny w Opinogórze i kaplica grobowa hrabiów Krasińskich
Jerzy Żywicki, Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie
Katarzyna Pękacka-Fałkowska, Inwentarz pośmiertny łaziebnika toruńskiego Johanna Zandera (1709)
Piotr Plisiecki, Rudy i rudnicy na obszarze średniowiecznej Lubelszczyzny (do schyłku XVI wieku) - Elżbieta Kowalczyk-Heyman
Wojciech Siwiak, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej) - Magdalena Bis
Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury- rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, wyd. i oprać. Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska - Andrzej Klonder
Ewa Barylewska-Szymańska, Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku - Magdalena Bis
Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Andrzej Klonder - Magdalena Bis
Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak - Andrzej Klonder
Von Degen, Segeln und Kanonen — Der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia, red.Kirsten Bauman, Rolf Bleile - Andrzej Klonder
Pamięci profesora Leszka Kajzera (11 VIII 1944-25 IX 2016) - Stanisław Kołodziejski
Inter arma non silent musae. Rezydencja i wojna", XI konferencja naukowa z cyklu „Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych", Warszawa, 6 grudnia 2016 r. - Wojciech Bis
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie — nowe spojrzenie", konferencja w Ciechanowie, 10 października 2016 r. - Aleksandra Lis
Michael Moosbrugscr, „Winemaking in the Danube Area in the early 19th century", odczyt w Klubie Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 26 października 2016 r. - Gabriel Kurczewski