Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 64 (2016), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
64-2
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 64 (2016), z.2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  157-302
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Od Redakcji
Maja Gąssowska, Śmierć podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (pierwsza połowa XIII w.)
Jarosław Pietrzak, Władysław Denhoff i jego „bohaterska” śmierć w czasie pierwszej bitwy pod Parkánami (7 X 1683) w świetle oracji pogrzebowych
Tadeusz Srogosz, Choroby i śmierć żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku
Paweł Klint, Testamenty żołnierzy z Wielkopolski i ziemi halickiej z XVII w.
Natalia Biłous, Testamenty wojskowych poległych i zmarłych na Wołyniu w XVII w.
Grzegorz Podruczny, Jakub Wrzosek, Znalezisko szczątków grenadiera rosyjskiego poległego pod Kunowicami/Kunersdorf (1759) w świetle zwyczajów chowania poległych w czasie wojny siedmioletniej
Andrzej Stroynowski, „Śmierć chwalebna” w propagandzie patriotycznej epoki stanisławowskiej
Jarosław Czubaty, Ci, „których śmierć pozazdrościła Ojczyźnie”. Obraz żołnierskiej śmierci w polskiej epoce napoleońskiej
Weronika Rostworowska, Mitologizacja śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w świetle praktyk komemoracyjnych z lat 1813–1817
Piotr Szlanta, Ikonografi czne przedstawienia śmierci w propagandzie pierwszej wojny światowej
Kilka uwag o zamkach krzyżackich i ich opracowaniach — Leszek Kajzer
Jerzy Besala, Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej — Franciszek Leśniak
Marcin Majewski, Renesansowe kafl e zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych — Dariusz Poliński
Piotr Kitowski, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne — Anetta Głowacka-Penczyńska