Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 63 (2015), z.3

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.63-2015 z.3
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 63 (2015), z.3
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2015
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  194
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Marian Rębkowski, Paulina Romanowicz, Siedziba prepozyta kapituły kamieńskiej w Lubinie na wyspie Wolin
Rafał Kubicki, Łaźnie w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach.
Małgorzata Delimata-Proch, Ciąża, poród oraz połóg w świetle polskich ksiąg cudów i łask (od średniowiecza do XVIII w.)
Paweł T. Dobrowolski, Watch your pocket — krótka historia zamożności, czyli kradzieże zegarków w Londynie w XVIII wieku
Michał Myśliński, Fusiery, partacze, przeszkodnicy... Dzieła złotnicze mosiężników krakowskich jako przykład konwergencji dwóch profesji rzemiosła artystycznego w XIX wieku.
Edmund Kizik, Współpraca Izydora Gulgowskiego z gdańskim Kunstvcrein w roku 1909. U źródeł ceramiki nowokaszubskiej.
Hubert Mazur, Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach .
Anna Marciniak-Kajzer, Mapa w studiach archeologicznych — ilustracja czy argument?
Robert Domżał, Nowoczesne techniki dokumentacji zabytkowych łodzi i statków
Leszek Kajzer, Piotr Lasek, Turrisfortissimo nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w.
Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka, Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu między­wojennym
Sprawozdania i zapiski