Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 62 (2014), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.62-2014 z.1
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 62 (2014), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2014
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  Strona
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Olga Miriam Przybyłowicz, O pożywieniu zakonnic w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Problematyka, źródła, możliwości badawcze
Melchior Jakubowski, Wyznaczanie granic własnościowych w osiemnastowiecz- nej Rzeczypospolitej oraz ich trwanie w krajobrazie na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich
Aleksander Łupienko, Koszty związane z wynajmem mieszkania w Warszawie w latach 1864–1914
Paweł Grata, Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924–1939)
Tomasz Samojlik, Bogumiła Jędrzejewska, Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak, Dwór łowiecki Wazów w Białowieży w świetle źródeł pisanych i badań archeologicznych
Rafał Solecki, Michał Aniszewski, Anna Woźniak, Dziewiętnastowieczna przeprawa przez Jezioro Wilanowskie
Ryszard Mączyński, Statut cechu mosiężników warszawskich z 1789 roku
Jacek Kriegseisen, Znaki na srebrze. Na marginesie książki Michała Gradowskiego
Andrzej Klonder, Zagadki kufli nie tylko gdańskich. Uwagi historyka kultury materialnej w związku z pracą Anny Frąckowskiej, Srebrne kufle gdańskie XVII i XVIII wieku
Piotr Kardyś, Anna Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Nazwy miejscowe Polski. Historia — Pochodzenie — Zmiany, [t.] VIII: O–Pn, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch
Sprawozdania i zapiski