Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.3

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.61-2013 z.3
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.3
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2013
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  116
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Michał Nowicki, Organizacja, majątek i życie codzienne w Bursie Szołdrskich w Poznaniu w latach 1653-1780
Piotr Szkutnik, Sprowadzanie użytecznych cudzoziemców. Osadnicy w zachodniej części Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. na przykładzie przodków autora
Anita Magowska, Życie codzienne polskich lekarzy w służbie Rosji w XIX w. w świetle ich listów
Zofia Wilk-Woś, Literatura archeologiczna o znaleziskach słonecznych zegarków kieszonkowych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej
Andrzej Janowski, Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina. Przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście
Wojciech Filipowiak, Łódź - dłubanka z XVII wieku z Gryfina
Paweł Madejski, Faya Causey, Amber and the ancient world
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Elizabeth den Hartog, On six Danish knife handles or hair parters shaped like falconers
Krystian Łuczak, Andrzej Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie
Magdalena Wilczek-Karczewska, Наталiя Бiлоус, Тестаменты киян середини XVI - першої половины XVII столлiття
Marta Sikorska, Jonathan Deutsch, Jeff Miller, Food studies. An introduction to Research Studies
Marian Pokropek, Łukasz Maurycy Stanaszek, Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą
Sprawozdania i zapiski
Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, "Czystość i brud. Higiena w starożytności", konferencja w Bydgoszczy, 12-13 września 2013 r.
Monika Saczyńska, "Habitus facit hominem - społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i epoce nowożytnej", konferencja w Warszawie, 26-27 września 2013 r.