Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.61-2013 z.2
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2013
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  193
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Do rąk Czytelników przekazujemy kolejny, czwarty już zeszyt poświęcony problematyce funeralnej doby staropolskiej. Tym razem tematyka artykułów koncentruje się na kwestiach sporządzania, uwierzytelniania i egzekucji testamentów. Pole obserwacji obejmuje nie tylko dawną Rzeczpospolitą (w tym ziemie ruskie i litewskie); zostało rozszerzone o królestwa Czech i Węgier. Dzięki temu ustalenia dotyczące Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej uzyskały kontekst środkowoeuropejski.
Publikowane teksty powstały głównie na kanwie opracowań przedstawionych podczas Czwartych Funeraliów Warszawskich zorganizowanych przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Ośrodkiem Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, które odbyły się 22–24 października 2012 roku.

Spis treści

Od Redakcji
Anna Adamska, "Stąd do wieczności". Testament w perspektywie piśmienności pragmatycznej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej
Aneta Pieniądz, Relacje między rodzeństwem w świetle donacji testamentowych VIII - IX w.
Kateřina Jíšová, Późnośredniowieczne testamenty z ziem czeskich. Możliwości i ograniczenia badań
Katalin Szende, Testamenty i ustne oświadczenia woli. Oralność i piśmienność w procesie sporządzania testamentów na Węgrzech w późnym średniowieczu
Judit Majorossy, Archiwa zmarłych., Administrowania aktami ostatniej woli w miastach węgierskich późnego średniowiecza
Agnieszka Bartoszewicz, Języki wernakularne, w testamentach mieszczan krakowskich XIV-XV w.
Maciej T. Radomski, Urząd krakowskiego wójta sądowego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych u schyłku średniowiecza
Katarzyna Warda, Testamenty mieszczan radziejowskich w późnym średniowieczu w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich
Krzysztof Mrozowski, Spór o spadek y o ymienye a kultura prawna mieszkańców Starej Warszawy w połowie XVI wieku
Bogdana Petrišak, Pisarze miejscy lwowscy jako testatorzy i spadkobiercy od XIV do pierwszej połowy XVII wieku
Natalia Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich w pierwszej połowie XVII w.
Natalia Biłous, Konflikty w rodzinach mieszkańców miast Wołynia w świetle testamentów z XVII wieku
Anetta Głowacka-Penczyńska, Rzeczy "stare" i "cenne" w testamentach i inwentarzach mieszczańskich małych miast Wielkopolski w XVII w.
Magdalena Zowczak, "List do św. Piotra" w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
Jerzy Kaliszuk, Żyw czy umarły? Znaki śmierci (signa mortis) w piśmiennictwie klasztornym w Polsce późnego średniowiecza
Mariola Jarczykowa, Mowy katolików i ewangelików na pogrzebach biskupów Eustachego Wołłowicza i Marcjana Tryzny
Olga Miriam Przybyłowicz, "Europa Jagiellonica 1386-1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów", konferencja naukowa, Zamek Królewski w Warszawie, 11-12 stycznia 2013 r.
Magdalena Bis, Wojciech Bis, "Siedemset lat Warszawy" - konferencja naukowa, Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.
Olga Miriam Przybyłowicz, "Losy dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)", konferencja międzynarodowa w Poznaniu, 4-7 kwietnia 2013 r.
Adam Kosecki, Konferencja "I Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznej. Młodość historii. Rekonstrukcja historyczna w przestrzeni i świadomości społecznej Kujaw i Pomorza", Bydgoszcz, 22 marca 2013 r.