Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z.3

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.60-2012 z.3
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z.3
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2012
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  147
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Leszek Kajzer, Łęczyca trzecia albo kazimierzowska. Garść uwag
Tomasz Maćkowski, Plomby towarowe jako źródło badań historycznych
Beata Wywrot-Wyszkowska, Relikty późnośredniowiecznych i nowożytnych systemów wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych odkryte w ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu
Dorota Żołądź-Strzelczyk, Sprzęty domowe i przedmioty "pomniejsze dziecięce" w Polsce doby preindustrialnej
Jerzy Dygdała, Koszty podróży i pobytu w Warszawie toruńskich deputowanych na sejm 1767 roku
Magdalena Bialic, Sport w "Kronikach Tygodniowych" Bolesława Prusa
Aleksandra Jankowska, Amatorzy cudzej własności i ich łupy na przykładzie Bydgoszczy - dużego miasta II Rzeczypospolitej
Monika Paś, Kielich do kiduszu w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie
Wojciech Ślusarczyk, Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Bydgoszczy w latach 1920-1950
Maria Bogucka, Listy do Redakcji
Piotr Kardyś, Zbigniew Lechowicz, Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie
Leszek Kajzer, Marci Kamler, Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku. Opis zjawiska
Maria Bogucka, Tomasz Wiślicz, Upodobanie, małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobraźnia społeczna i jednostkowe doświadczenia
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznyc źródeł pruskich, oprac. K. Kopiński, J. Tandecki
Arkadiusz Wagner, Georg Adler, Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Terminologie und Geschichte im deutschsprachingen Raum, in den Niederlanden und Italien vom fruhen Mittelalter bis in die Gegenwart
Sprawozdania i zapiski