Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.60-2012 z.2
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z.2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2012
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron:  Strona
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Do rąk Czytelników przekazujemy trzeci już zeszyt poświęcony problematyce funeralnej doby staropolskiej. Poprzednie (2/2010, 3–4/2011) prezentowały m.in. tematykę testamentu jako źródła historycznego, organizacji i kosztów pogrzebu. Obecny stanowi ich kontynuację wzbogaconą o kwestie „dobrej” i „złej” śmierci, wampiryzmu, różnych form upamiętnienia zmarłych. Publikowane teksty powstały głównie na kanwie opracowań przedstawionych podczas trzecich Funeraliów zorganizowanych przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Ośrodkiem Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 24 i 25 października 2011 roku.

Spis treści

Od Redakcji
Aleksandra Bartnik, Teoria opanowywania trwogi. Poszerzenie perspektywy badawczej historyka
Urszula Augustyniak, Paszkwil na śmierć haniebną jako narzędzie walki ideologicznej w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku
Tomasz Wiślicz, Bezczeszczenie zwłok a podejrzenie o wampiryzm w Karpatach (XVII - XIX w.)
Sylwia Wajda, Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych pochówków antywampirycznych na ziemiach polskich
Ewa Wółkiewicz, Ceremonie pogrzebowe biskupów wrocławskich (1300 - 1600)
Dariusz Główka, Dyspozycje pogrzebowe duchowieństwa płockiego w XVIII - XVIII w.
Łukasz Gołaszewski, Testament wikariusza knyszyńskiego Andrzeja Neapolitanusa z 1594 roku
Marzena Liedke, Śmierć magnata , czyli co liczby mogą powiedzieć o konsekwencji śmierci mężczyzny w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI - XVIII w.
Marcin Kamler, Pogrzeb szlachetnego Kaspra Wyleżyńskiego w Wieluniu w 1651 roku
Emil Kalinowski, Pośmiertne formy upamiętniania Kalinowskich herbu Ślepowron z drugiej połowy XVII wieku
Oksana Vinnychenko, "Ciało moje grzeszne oddaję ziemi". Dyspozycje pogrzebowe szlachty w aktach sądowych lwowskich i przemyskich z pierwszej połowy XVIII wieku
Maciej Tomasz Radomski, Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej połowy XV i początku XVI wieku
Anna Drążkowska, Małgorzata Grupa, Odzież z XVII i XVIII wieku z krypt grobowych archikatedry w Lublinie. Analiza kostiumologiczna
Maria Dąbrowska, Wyposażenie grobowe zmarłych od średniowiecza do XVIII wieku z cmentarza przy kościele p.w. św Katarzyny na warszawskim Służewie
Tomasz Maćkowski, Bogdan Bobowski, Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku
Leszek Kajzer, Studies in Post-Medieval Archaeology , 4: Written and iconographic sources in post medieval archaeology
Andrzej Karpiński, Anetta Głowacka-Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku
Paulina Romanowicz, Povilas Blaževicius, Seniausieji Lietuvos žaislai