Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.60 (2012), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.60-2012 z.1
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 60 (2012), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2012
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron: 166
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Maciej Talaga, I po szpilkę warto się schylić. Znaleziska późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych szpilek z wykopalisk na zamku w Pucku
Marzena Liedke, Legaty członków Kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w aktach synodów prowincjonalnych wileńskich z lat 1611-1640
Bartłomiej Łyczak, Łyżki, morselki i kantaty. Osiemnastowieczne upominki na kierę i Nowy Rok w Toruniu i innych miastach Prus Królewskich
Raimo Pullat, Środki transportu w Tallinie w XVIII wieku
Paweł Dettloff, Gmach Komisji Obwodowej w Olkuszu. Przykład powstawania i funkcjonowania gmachów rządowych w Królestwie Kongresowym
Joanna Regina Kowalska, Kobiety i ptaki. Moda na ptasie pióra na ziemiach polskich w latach 1865-1914
Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Stolarka okienna zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku z Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur – zarys typologii i kolorystyka
Michał Myśliński, Majstersztyki ślusarzy krakowskich w wieku XIX
Magdalena Bis, Wojciech Bis, Badania archeologiczne z zakresu późnego średniowiecza i nowożytności na Mazowszu w latach 1989-2009
Stepan M. Szamin, Publikacje z historii kultury materialnej na łamach czasopisma „Dawna Ruś. Problemy mediewistyki”
Andrzej Wyrobisz, Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. Ryszard Szczygieł
Ryszard Bobrow, Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj
Raimo Pullat, Tönis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895
Beata Nycz, „Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce”, XI Katowicka Konferencja Naukowa w 146. rocznicę nadania praw miejskich, Katowice, 14-15 września2011 r.
Olga Miriam Przybyłowicz, 13. Międzynarodowy Kongres Studiów nad XVIII stuleciem, 25-29 lipca 2011 r., Graz, Austria