Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
khkm_2011001
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.59 (2011), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2011
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron: 131
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Sławomir Dryja, Krakowskie miary piwowarskie w XVI wieku
Maciej Próba, Łukasz Truściński, Wokół królewskiego stołu Jana III Sobieskiego
Andrzej Klonder, Jedzenie oraz inne sprawy. Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych
Magdalena Bis, Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII–XIX w
Bożena Kostuch, Dzban z herbem Gdańska z Muzeum Narodowego w Krakowie
Magdalena Bialic, Historia krokieta i strojów krokietowych w Polsce od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku
Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Andrzej Janeczek, Zdzisław Noga, Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu
Przemysław Tyszka, Georges Vigarello, Historia gwałtu. Od XVI do XX wieku
Hubert Wilk, Judyta Ewa Perczak, O reklamie, której nie było? Reklama prasowa w latach 1945–1989
Sprawozdania i zapiski
Wojciech Szymański, Halina Falkowska (1923–2010)
Olga Miriam Przybyłowicz, „Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska”, XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”, Zabrze, 18–19 listopada 2010 r.
Adam Pol, Osiemnastowieczna górnicza pompa odwadniająca z Gierczyna (Dolny Śląsk) w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu — nowe problemy