Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.58 (2010), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
khkm_2010002
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.58 (2010), z.2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2010
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron:  181
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Kwartalnik publikuje materiały w zakresie szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie. Artykuły poświęcone są historii rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, historii kultury materialnej, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.

Spis treści

Od Redakcji
Urszula Sowina, Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego
Krzysztof Mrozowski, Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów
Rafał Kubicki, Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV-początku XVI w.
Ewa Wółkiewicz, Formy dobroczynności w miastach śląskich w średniowieczu
Radosław Biskup, Inwentarz pośmiertny oficjała i kanonika sambijskiego Andrzeja Brachwagena z 1517 roku
Wioletta Zielecka, Testamenty prawosławnych i unitów jako źródła do badań nad dziejami konfesji wschodnich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (stan badań, postulaty badawcze)
Natalia Biłous, Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI - pierwszej połowy XVII wieku
Dariusz Główka, Między prawem i konwencją a osobistą refleksją. Ze studiów nad testamentami duchowieństwa diecezji płockiej w XVII i XVIII w.
Tomasz Kawski, Inwentarze gmin żydowskich z terenu centralnej i zachodniej Polski w okresie międzywojennym (1918-1939). Cz. 2
Arkadiusz Wagner, W sprawie warsztatu tegumentologa. Uwagi recenzyjne do artykułu Pawła Błażewicza
Maria Bogucka, Keith Thomas, The Ends of Life. Roads to Fulfilment in Early Modern England
Andrzej Wyrobisz, Michał Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu paulinów, 1. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochowie pod Jasną Górą 1620-1705
Sprawozdania i zapiski