Journal of Urban Ethnology 13

PrintEmail
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
13
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 13
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Kraków
Rok wydania: 2015
Język: polski, czeski
Liczba stron:  136
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. 

Na łamach JUE zamieszczany jest teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym jak i materiałowym.

Spis treści

Juraj Janto, Od robotníckych štvrtí k mestským sídliskám. Na príklade Bratislavy-Trnávky
Blanka Soukupová, Praga – robotnicze miasto pod przymusem. Nowy pejzaż miasta w okresie powojennym
Grażyna Ewa Karpińska, Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych
Andrzej Paweł Wejland, Szlezyng. Przyczynek do antropologii (nie)obecności
Renata Hołda, Modrzejówka – osiedle robotnicze w centrum Krakowa
Ivan Murin, Adaptácie a akulturácia sklárskiej kolónie Utekáč
Christine Maria Przybyła, „Witamy na Bobrku!”, czyli zmiana i trwanie bytomskiej kolonii robotniczej po okresie transformacji ustrojowo-ekonomicznej
Janina Hajduk-Nijakowska, Huta zapamiętana. Narracje wspomnieniowe o hucie Małapanew w Ozimku
Krystyna Radziszewska, Literackie obrazy łódzkich osiedli robotniczych
Dominika Czarnecka, „Duch piramidy”. Podróż w czasie i przestrzeni w kontekście sowieckiego osiedla górniczego w Arktyce
Klára Brožovičová, Jana Pospíšilová, Dělnický dům a proměny sociálně vyloučené oblasti. Případová studie lokality Brno-Cejl
Edyta Damszel-Turek, Marta Jaskulska, Kolonia Abegga w Gdańsku – wymiar przestrzenny i społeczny
Artur Jasiński, Między Orientem a Lewantem. Architektura jako narzędzie budowy izraelskiej tożsamości narodowej
Noty o autorach
Informacje dla autorów