Journal of Urban Ethnology 11

PrintEmail
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Journal of Urban Ethnology 11
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 11
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Kraków
Rok wydania: 2013
Język: polski, angielski
Liczba stron:  136
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

Atrakcyjność i dynamika miejskiej kultury wzbudza zainteresowanie różnych gałęzi humanistyki i dyscyplin pokrewnych, oprócz etnologii-antropologii kulturowej nie sposób nie przywołać dokonań socjologii, historii, literaturoznawstwa, geografii humanistycznej, czy urbanistyki i wielu, wielu innych. Miasto – jako struktura złożona naturalną koleją rzeczy jest obszarem wielokierunkowych obserwacji, ale prowokuje też do interdyscyplinarnego przekraczania granic. We współczesnych analizach reprezentowane są wielorakie opcje teoretyczno-metodologiczne. Oprócz trwale osadzonych – historyzujących i socjologizujących, obecne są trendy semiotyczne, fenomenologiczne i hermeneutyczne oraz narracje postmodernistyczne i mieszane.

Spis treści

Editoriale

Blanka Soukupova, Czech urban ethnology (antropology) - birth, politico-social and professionally scientific starting point, main topics of research

Jacek Jan Pawlik, Miejscowość Agoenyive wobec dynamiki rozwoju metropolii Lome

Łukasz Kaczmarek, Izabella Parowicz, Kingston: Kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej

Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życia berlińskich Polaków

Renata Hołda, Boże Ciało. Święto, ceremonia i performance

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie

Elżbieta Wiącek, In the labirynth of memory. Images of the Warsaw Uprising of 1944

Grażyna Ewa Karpińska, Pomniki bez cokołów - realizacje przedstawiające mężczyzn

Aleksander Łupienko, Mikroświat kamienicy czynszowej doby zaborów. Funkcjonowanie i życie w warszawskich kamienicach w źródłach z lat 1864-1914

Noty o autorach