Galicja t. 9

PrintEmail
Autor: Andrzej Janeczek
t09A
Salesprice with discount
118,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej. t. 9, Części A+B+C, Sekcje 206210, 230234, 256260, 287291

Autor: Andrzej Janeczek

Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN Stacja w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe
Miejsce: 
Warszawa

Rok wydania: 2017
Język: polski, niemiecki, ukraiński
Liczba stron: 268+XVIII+80
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-65548290

Opis

W latach 1779–1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu.Tom 9 zawiera 20 arkuszy mapy wraz z odpowiadającymi im opisami wojskowymi kraju. Materiał ten obejmuje części dawnego województwa bełskiego i ziemi lwowskiej, należące do Rusi Czerwonej. Na tym terenie leżą stare ośrodki funkcjonujące od średniowiecza, jak Bełz, Potylicz czy Sokal, oraz miasta zakładane później, jak Waręż, Tomaszów, Rawa Ruska, Żółkiew, Krystynopol. Po rozbiorach Polski obszar ten stanowił zasadniczą część cyrkułu żółkiewskiego. Po zakończeniu II wojny światowej został przedzielony nowo poprowadzoną granicą państwową pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim (1945). Została ona zmieniona w 1951 r. Obecnie jest to granica między Polską i Ukrainą. Pod względem geograficznym to strefa rozciągająca się między Roztoczem i Bugiem, z Równiną Bełską w centrum.

Spis treści

Przedmowa
Vorwort

ANDRZEJ KONIAS
Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresujózefi ńskiego
Die erste militärisch-topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischen Zeit

ANDRZEJ JANECZEK, BOGUSŁAW DYBAŚ
Mapa józefińska Galicji (1779–1783). Wstęp edytorski
Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien (1779–1783). Einführung der Herausgeber

ANDRZEJ JANECZEK
Znaki i napisy objaśniające zdjęciajózefi ńskiego Galicji
Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien

Wykaz skrótów ● Verzeichnis der Abkürzungen
Skróty edytorskie ● Editorische Abkürzungen
Skróty bibliografi czne ● Bibliographische Abkürzungen
Skróty w tekście źródłowym i na mapie ● Abkürzungen im Quellentext und auf der Karte

MILITÄIRISCHE BESCHREIBUNG ● WOJSKOWY OPIS
Sektionen ● Sekcje 206–210
Sektionen ● Sekcje 230–234
Sektionen ● Sekcje 256–260
Sektionen ● Sekcje 287–291

Przypisy ● Anmerkungen
Toponimia sekcji ● Toponymie der Sektionen
Indeks ● Index