Etnografia Polska t. 61 2017, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Joanna Mroczkowska
EPL61
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Etnografia Polska t. 61 2017, z. 1-2
Redaktor: Joanna Mroczkowska
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2017
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  260
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0071-1861

Opis

W czasopiśmie "Etnografia Polska" zamieszczone są najnowsze wyniki badań o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce a także kroniki, recenzje i omówienia.

Spis treści

Agnieszka Halemba, Tworzenie pogranicza a życie przy granicy. Refleksje termino nologiczne w świetle badań terenowych przy granicy polsko-niemieckiej
Magdalena Lubańska, Pogranicze jako przestrzeń strategicznej koegzystencji grup mieszanych religijnie. O a(nta)gonistycznej tolerancji i komşuluku w muzułmańsko -chrześcijańskich społecznościach
Wojciech Lipiński, Ukraiński Budziak. Mniejszości i państwa narodowe na pograniczu 
Amanda Krzyworzeka, „Przyjaźnie przysługowe” jako skuteczny model koegzy stencji na pograniczu wiejsko-miejskim
Iwona Kabzińska, Nadwrażliwi – kulturowi „odmieńcy
Agata Ładykowska, Prawosławie, ekonomia i Weber: związki nieoczywiste
Łukasz Smyrski, Antropologia krajobrazu – na pograniczu dyscyplin
Michał Rydlewski, „Spór o kosę” w Konopielce Edwarda Redlińskiego a zmienne treści percepcyjne schematów pojęciowych
Dominika Czarnecka, Poprzez ciało w ruchu. Pomiędzy tożsamością instruktorki fitness a tożsamością badaczki
Katarzyna Majbroda, Nowe polityki wrażliwości antropologii społeczno-kulturo wej w kontekście dziedzictwa ruchu writing culture
Agnieszka Suszko, „Zwierzę zawsze pozna człowieka”. Relacje podlaskich gospoda rzy ze zwierzętami
Dorota Angutek, Nieznane diabły krajeńskie: Koszel (Jancyp), Tokiel i Cypryl. Rekonstrukcja etymologiczna i kosmogoniczna podania ludowego z pogranicznego regionu Krajny
Oyungerel Tangad, Spokrewniony przez naukę – o badaczu rodziny mongolskiej Dla Profesora Sławoja Szynkie wicza w 80. rocznicę urodzin
Anna Kurowicka, Agnieszka Kościańska, Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, ss. 424
Zbigniew Jasiewicz, Violetta Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia, Wydaw nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 164; Folklore in the Digital Age. Collected Essays, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego, Łódź-Kraków 2016, ss. 149.
Tomasz Pindel, Elżbieta Jodłowska i Mirosław Mąka, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w spo łecznościach andyjskich, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016, ss
Informacja dla autorów