Etnografia Polska t. 60 2016, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Jarosław Derlicki
60-1-2
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Etnografia Polska t. 60 2016, z. 1-2
Redaktor: Jarosław Derlicki
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  215
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0071-1861

Opis

Czasopismo "Etnografia Polska" wydawane jest co pół roku.  Zamieszczone są w niej najnowsze wyniki badań o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce a także kroniki, recenzje i omówienia.

Spis treści

Jarosław Derlicki, Wstęp
Iwona Kabzińska, Jubileusz sześćdziesięciolecia „Etnografii Polskiej”. Kontynuacja początkowych założeń – nowe nurty i tematy – pytania i refleksje
Kamila Baraniecka-Olszewska, O wielkim odpuście w Kalwarii Pacławskiej ponownie. Refleksja nad antropologią pielgrzymek
Iuliia Buyskykh, Pomiędzy pamięcią a granicą: ukraińska pielgrzymka na Kalwarię Pacławską
Tarzycjusz Buliński, Szkoła jako sposób zdobywania dóbr (Indianie E’ñepá, Amazonia wenezuelska)
Patrycja Trzeszczyńska, Ukraińska diaspora w kanadyjskim Edmonton. Krajobraz etniczny miasta i prowincji a praktyki pamięci
Katarzyna Linda-Grycza, Polityka językowa w ujęciu formalnoprawnym i etnograficznym. Na przykładzie hiszpańskiego regionu Katalonii i jego mieszkańców
Oyungerel Tangad, Nieuchwytna, relatywna wszechobecność – o kategoriach moralności w kulturze mongolskiej
Jarosław Derlicki, Wymierający Jukagirzy. Geny, etniczność i kultura w północnej Jakucji
Joachim Otto Habeck, Nauczyć się siedzieć. Osiedlanie ludów koczowniczych dalekiej północy ZSRR jako ogradzanie przestrzenne i poznawcze
Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, Performing ethnicity, celebrating multiculturalism. The ethno-cultural festival Yord Games in the conflict between “indigenous Buryat traditions” and “Eurasian unity”
Kamila Baraniecka-Olszewska, Anna Niedźwiedź, Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, ss. 488, fotografie
Zbigniew Szmyt, Igor Zarinov, Polâki v diaspore. Sravnitel’naâ harakteristika etničeskoj istorii pol’skih diaspor v Rossii, SŠA i Brazilii, Institut Ètnologii i Antropologii RAN, Moskva 2010, ss. 268
Irena Teleżyńska, Rane Willerslev – Soul hunters: hunting, animism, and personhood among the Siberian Yukhagirs, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 2007, ss. 235, fotografie
Informacja dla autorów