Butchering and Meat Consumption in the Neolithic

PrintEmail
Redaktor: Sarunas Milisauskas, Janusz Kruk, Marie-Lorraine Pipes, Danuta Makowicz-Poliszot
Ubój i mięso
Salesprice with discount
35,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Butchering and Meat Consumption in the Neolithic. The Explotation of Animals at Bronocice/Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej. Bronocice - studium przypadku

Redaktor: Sarunas Milisauskas, Janusz Kruk, Marie-Lorraine Pipes, Danuta Makowicz-Poliszot
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2012
Język: angielski, polski
Liczba stron: 200
Format: B5
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-923556-9-4

Opis

Butchering and Meat Consumption in the Neolithic: The Exploitation of Animals at Bronocice is the result of cooperative archaeological and zooarchaeological research between American and Polish scholars. The focus of the research was on the faunal assemblage recovered from the Neolithic site of Bronocice, which was just one component of a much larger collection of artifacts and other remains found during excavations in the 1970s. The faunal assemblage was associated with three Neolithic cultures: Funnel Beaker, Lublin-Volhynian and Funnel Beaker-Baden. The timescale for these cultures is from 3800 to 2700 BC in the Bronocice region. A sample of five pits from each phase of occupation was selected for the study. The results were used to address broad issues of patterning and change over time at Bronocice.

Spis treści

CONTENTS
Preface
Introduction
Bronocice excavations
Chronology and the cultural sequence in the Bronocice region
Neolithic chronology at the Bronocice site
Description of the Bronocice region
The faunal sample selected for the analysis
Methodology
General observations about faunal data
Faunal data variability
Phase 1 — Funnel Beaker 3800-3700 BC
Phase 2 — Lublin Volhynian 3700-3650 BC
Phase 3 — Funnel Beaker 3650-3400 BC
Phase 4 — Funnel Beaker 3400-3100 BC
Phase 5 — Funnel Beaker-Baden 3100-2900 BC
Phase 6 — Funnel Beaker-Baden 2900-2700 BC
Summary of phase descriptions
Discussion
Concluding remarks
References
Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej. Bronocice — studium przypadku
Wprowadzenie
Stanowisko w Bronocicach
Chronologia osadnictwa w środkowym odcinku dorzecza Nidzicy i fazy zasiedlenia stanowiska w Bronocicach
Zespoły zwierzęcych szczątków kostnych wybrane do analiz
Ogólne uwagi o zwierzęcych szczątkach kostnych
Zmienność danych faunistycznych
Metody
Zespoły kości zwierzęcych z pierwszej fazy osadnictwa. Starsza osada kultury pucharów lejkowatych (BRI: 3800-3700 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z drugiej fazy osadnictwa. Osada kultury lubelsko-wołyńskiej (3700-3650 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z trzeciej fazy osadnictwa. Osada klasycznej kultury pucharów lejkowatych (BRII: 3650-3400 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z czwartej fazy osadnictwa. Osada młodszej kultury pucharów lejkowatych (BRIII: 3400-3100 BC) .
Zespoły kości zwierzęcych z piątej fazy osadnictwa. Starsza osada pucharowo-badeńska (BRIV: 3100-2900 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z szóstej fazy osadnictwa. Młodsza osada pucharowobadeńska (BRV: 2900-2700 BC)
Uwagi o prawidłowościach stwierdzonych w zespołach kości zwierzęcych
Dyskusja
Zakończenie
Glossary 1 / Wykaz 1
Glossary 2 / Wykaz 2